Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dutasterid

Klassificering: B

Preparat: Avidart, Avodart, Avodart®, Dutasteride Medical Valley

ATC kod: G04CB02

Substanser: dutasterid

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av män har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

Dutasteride is used for treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH) [1-2], to reduce the risk of acute urinary retention (AUR) and in surgery in patients with moderate to severe symptoms of BPH. Dutasteride is contraindicated in women [1]. In the US, dutasteride may potentially also be used for male pattern baldness (i.e., androgenetic alopecia) [2].

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut kapslar innehållande dutasterid (ATC-kod G04CB02) på recept I Sverige år 2015, totalt 492 män och 7 kvinnor [3].

Uppdaterat: 2016-12-23

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson