Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ebastin

Klassificering: B

Preparat: Abetip, Ebastin ABECE, Ebastin Apofri, Ebastin Brown, Ebastin Ebb, Ebastin Orifarm, Kestine

ATC kod: R06AX22

Substanser: ebastin

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier avseende könsskillnader i effekt och säkerhet för ebastin.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

An analysis in healthy individuals (26 men, 63 women) receiving 20 mg ebastine showed that women excreted higher amounts of the inactive metabolite desalkylebastine than men. After adjustment of body weight, the sex difference disappeared [1]. Another study in healthy individuals (8 men, 4 women) found no clinically relevant sex differences in pharmacokinetic parameters after treatment with 20 mg ebastine once daily for 5 days [2].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of ebastine has been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of ebastine has been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande ebastin (ATC-kod R06AX22) på recept i Sverige år 2017, totalt 11 314 kvinnor och 6 619 män. Det motsvarar 2,3 respektive 1,3 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 50-64 år hos båda könen. I åldersgruppen 0-14 år var läkemedel innehållande ebastin i genomsnitt 1,7 gånger vanligare hos pojkar och i åldersgruppen 15 år och äldre i genomsnitt 1,7 gånger vanligare hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2018-12-14

Referenser

  1. Gervasini G, Vizcaino S, Carrillo JA, Caballero MJ, Benitez J. The effect of CYP2J2, CYP3A4, CYP3A5 and the MDR1 polymorphisms and gender on the urinary excretion of the metabolites of the H-receptor antihistamine ebastine: a pilot study. Br J Clin Pharmacol. 2006;62(2):177-86. PubMed
  2. Rohatagi S, Gillen M, Aubeneau M, Jan C, Pandit B, Jensen BK et al. Effect of age and gender on the pharmacokinetics of ebastine after single and repeated dosing in healthy subjects. Int J Clin Pharmacol Ther. 2001;39(3):126-34. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2017 [cited 2018-12-17.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson