Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eculizumab

Klassificering: B

Preparat: Soliris

ATC kod: L04AA25

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för eculizumab.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Population pharmacokinetic studies conducted by the original manufacturer in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH) patients found no sex differences in effects of eculizumab pharmacokinetics [1].

Effects

According to the manufacturer’s approval documentation to FDA, no specific studies have been conducted to evaluate the effect of sex differences in the clinical effect of eculizumab in PNH patients [1]. No published studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effect of eculizumab have been found.

Adverse effects

No published studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of eculizumab have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Vid det här dokumentets publicering saknas uthämtningsdata av läkemedel innehållande eculizumab (ATC-kod L04AA25) på recept i Sverige år 2016 [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2017-03-20

Referenser

  1. Food and Drug Aministration (FDA). Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review - SOLIRIS (eculizumab). Food and Drug Administration [www]. [updated 2007-05-17, cited 2017-03-20]. länk
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-03-23.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson