Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Emedastin

Klassificering: B

Preparat: Emadine

ATC kod: S01GX06

Substanser: emedastin, emedastindifumarat

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för emedastin.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of emedastine have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of emedastine have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the adverse effects of emedastine have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut ögondroppar innehållande emedastin (ATC-kod S01GX06) på recept i Sverige år 2015, totalt 4 639 kvinnor och 3 348 män. Det motsvarar 1,0 respektive 0,7 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 40-54 år hos kvinnor och i åldersgruppen 5-19 år hos män. I åldersgruppen 0-19 år var ögondroppar innehållande emedastin i genomsnitt 1,6 gånger vanligare hos pojkar och i åldersgruppen 20 år och äldre i genomsnitt 1,8 gånger vanligare hos kvinnor [1].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-10-23

Referenser

  1. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Maria Enghag, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson