Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Enzalutamid

Klassificering: B

Preparat: Xtandi

ATC kod: L02BB04

Substanser: enzalutamid

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av män har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

Enzalutamid is an anti-androgen [1]. The approved indication for enzalutamid is castration resistant prostate cancer [2].

Försäljning på recept

Nästan enbart män hämtade ut läkemedel innehållande enzalutamid (ATC-kod L02BB04) på recept i Sverige år 2017, totalt 2158 män och 2 kvinnor [3].

Uppdaterat: 2018-12-17

Litteratursökningsdatum: 2018-12-06

Referenser

  1. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2018-12-06]. länk
  2. Fass.se [cited 2018-12-06]. länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2017 [cited 2018-12-06.] länk

Författare: Mia von Euler

Faktagranskat av: Karin Schenck-Gustafsson

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson