Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Erytromycin

Klassificering: A

Preparat: Abboticin Amdipharm, Abboticin®, Abboticin® Novum, Ery 500 mg, Ery-Max®, Erythromycin Ebb, Erythromycin Panpharma

ATC kod: J01FA01

Substanser: erytromycin, erytromycinacistrat, erytromycinestolat, erytromycinetylkarbonat, erytromycinetylsuccinat, erytromycinglukeptat, erytromycinlaktobionat, erytromycinpropionat, erytromycinstearat, erytromycinstinoprat, erytromycintiocyanat

Sammanfattning

Erytromycin är associerat med QT-förlängning på EKG och därmed risk för allvarlig rytmrubbning av typen Torsades de pointes kammartakykardi. Könsskillnad har inte påvisats för just erytromycin men en känd riskfaktor för att utveckla rytmrubbningen av typ Torsades de Pointes är kvinnligt kön.
 
Vår bedömning är att de beskrivna skillnaderna inte motiverar olika dosering eller behandling hos kvinnor och män.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Erythromycin pharmacokinetics was examined after a single dose intravenous administration to healthy volunteers (12 men, 12 women; age 17-23 years). A small sex difference was found in total body clearance adjusted per kilogram bodyweight. The serum concentration-time profiles of erythromycin in men and women were not sufficiently different over the 7h to warrant dosage adjustment [1]. No sex differentiation in dosing has been recommended by the manufacturer [4].

During pregnancy, erythromycin blood concentration is decreased, due to increased volume of distribution and enhanced metabolism [2, 3]. 

Effects

A study showed that a four-day treatment with erythromycin 500 mg twice daily against chlamydia trachomatis infection was not better than seven-day treatment and the results were similar in men and women [5].

Adverse effects

Erythromycin has been associated with prolonged QT-interval and a risk of Torsades de pointes ventricular tachycardia [4, 6-8]. Among the known risk factors of drug-induced ventricular arrhythmias are female sex, hypokalemia, bradycardia, and base line QT-prolongation [9].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

A study found no association between occurrence of erythromycin resistance and the patient’s sex [10].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande erytromycin (ATC-kod J01FA01) på recept i Sverige år 2015, totalt 23 441 kvinnor och 15 721 män. Det motsvarar 4,8 respektive 3,2 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 0-4 år hos båda könen. I åldersgruppen 0-14 år var läkemedel innehållande erytromycin i genomsnitt 1,1 gånger vanligare hos pojkar och i åldersgruppen 15 år och äldre i genomsnitt 1,8 gånger vanligare hos kvinnor [11].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-12-10

Referenser

 1. Austin KL, Mather LE, Philpot CR, McDonald PJ. Intersubject and dose-related variability after intravenous administration of erythromycin. Br J Clin Pharmacol. 1980;10:273-9. PubMed
 2. Chow AW, Jewesson PJ. Pharmacokinetics and safety of antimicrobial agents during pregnancy. Rev Infect Dis. 1985;7:287-313. PubMed
 3. Philipson A, Sabath LD, Charles D. Erythromycin and clindamycin absorption and elimination in pregnant women. Clin Pharmacol Ther. 1976;19:68-77. PubMed
 4. Ery-Max (erytromycin) Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency Sweden; 2016.
 5. Worm AM, Avnstorp C, Petersen CS. Erythromycin against Chlamydia trachomatis infections A double blind study comparing 4- and 7-day treatment in men and women. Dan Med Bull. 1985;32:269-71. PubMed
 6. Shaffer D, Singer S, Korvick J, Honig P. Concomitant risk factors in reports of torsades de pointes associated with macrolide use: review of the United States Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System. Clin Infect Dis. 2002;35:197-200. PubMed
 7. Hancox JC, Hasnain M, Vieweg WV, Gysel M, Methot M, Baranchuk A. Erythromycin, QTc interval prolongation, and torsade de pointes: Case reports, major risk factors and illness severity. Ther Adv Infect Dis. 2014;2:47-59. PubMed
 8. Drici MD, Knollmann BC, Wang WX, Woosley RL. Cardiac actions of erythromycin: influence of female sex. JAMA. 1998;280:1774-6. PubMed
 9. Roden DM. Drug-induced prolongation of the QT interval. N Engl J Med. 2004;350:1013-22. PubMed
 10. Seppälä H, Klaukka T, Lehtonen R, Nenonen E, Huovinen P. Erythromycin resistance of group A streptococci from throat samples is related to age. Pediatr Infect Dis J. 1997;16:651-6. PubMed
 11. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson