Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Estradiol

Klassificering: B

Preparat: Activelle, Activelle®, Angemin®, Climara, Climen, Climodien, Cliovelle, Delestrogen, Dermestril, Divigel®, Divina® Plus, Duova, Estalis, Estalis®, Estraderm MX, Estradiol Implant, Estradiol Valerate, Estradot, Estradot 25, Estradot®, Estrogel, Eviana, Evopad, Evopad 25, Evorel, Evorel 100, Evorel 25, Evorel 25 Patch, Evorel 50, Evorel®, Femanest®, Femanor®, Femasekvens®, Indivina, Indivina®, Kliogest®, Lafamme, Lenzetto, Meno-Implant, Neofollin, Noresmea, Novofem®, Oestring®, Progynon®, Qlaira, Sequidot®, Systen 50, Trisekvens, Trisekvens®, Trivina®, Vagidonna, Vagifem, Vagifem®, Vagirux, Zoely

ATC kod: G03AA14, G03AB08, G03CA03, G03FA01, G03FA12, G03FA15, G03FA17, G03FB05, G03FB06, G03HB01

Substanser: estradiol, estradiolacetat, estradiolhemihydrat, estradiolvalerat

Sammanfattning

Förutom i samband med könsbyte så används denna substans enbart av kvinnor och analys avseende könsskillnader har därför inte bedömts relevant.

Additional information

Estradiol is a natural steroidal estrogen primarily used alone or in combination in hormone replacement therapy or to prevent osteoporosis in postmenopausal women with a high risk of future fractures [1-2]. It is also used during medical assisted gender transition [3].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande enbart estradiol (G03CA03) på recept i Sverige år 2016, totalt 233 763 kvinnor och 589 män. Det motsvarar 48 respektive 0,1 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70-74 år hos kvinnor och i åldersgruppen 20-24 år hos män. I genomsnitt var läkemedel innehållande estradiol 631 gånger vanligare hos kvinnor [3].

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande kombinationer med estradiol (ATC-koder G03AA14, G03AB08, G03FA01,12,15,17, G03FB05,06,09) på recept i Sverige år 2016, totalt 78 698 kvinnor och 4 män. Det motsvarar 16 respektive 0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 50-59 år hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2017-10-05

Litteratursökningsdatum: 2017-03-21

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  3. Deutsch MB, Bhakri V, Kubicek K. Effects of cross-sex hormone treatment on transgender women and men. Obstet Gynecol. 2015;125:605-10. PubMed
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-06-20.] länk

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson