Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etinylestradiol

Klassificering: B

Preparat: Abelonelle 28, Amorest 28, Anastrella 28, Cilest, Cilest®, Cilest® 28, Cleodette, Cleodette 28, Cleonita, Cleosensa, Cleosensa 28, Daylette, Desolett®, Desolett® 28, Diane, Diane®, Dienorette, Diza, Dizmine 28, Dizminelle, Eloine, Erlibelle, Estrelen, Estron, Evra®, Femistad, Leverette, Leverette 21, Levesia, Levonorgestrel/Etinylestradiol Ebb, Liofora, Loette 28, Mercilon 28, Mercilon®, Mercilon® 28, Midiana, Midiana 28, Ministat, Neovletta®, Neovletta® 28, Novogyn, NuvaRing, NuvaRing®, Ornibel, Orthonett® Novum, Prionelle, Prionelle 28, Restovar®, Rigevidon, Rigevidoncont, Rosal 28, Stefaminelle, Synfase®, Synfase® 28, Synphase, Triella, Trimiron® 28, Trinordiol, Trinordiol® 28, Trinovum, Trinovum®, Trinovum® 28, Trionetta®, Trionetta® 28, Triregol, Vagiprev, Valette, Yasmin®, Yasmin® 28, Yasminelle, Yasminelle 28, Yaz, Zelle, Zellmine, Zellmine 28, Zellminelle, Zellminelle 28, Zyrona

ATC kod: G02BB01, G03AA03, G03AA05, G03AA07, G03AA09, G03AA11, G03AA12, G03AA13, G03AA16, G03AB, G03AB02, G03AB03, G03AB04, G03AB05, G03HB01

Substanser: etinylestradiol, etinylestradiol betadex

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

Ethinyl estradiol is a synthetic, steroidal estrogen primarily used in combination products for contraception or hormone replacement therapy [1-2].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande kombinationer med etinylestradiol (ATC-koder G03AA03,05,07,09, G03AA11-13, G03AB02-05, G02BB01) på recept i Sverige år 2016, totalt 314 312 kvinnor och 11 män. Det motsvarar 64 respektive 0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 20-24 år hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2017-10-05

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-06-20.] länk

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson