Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etonogestrel

Klassificering: B

Preparat: Nexplanon, Nexplanon®, NuvaRing, NuvaRing®, Ornibel, Vagiprev

ATC kod: G02BB01, G03AC08

Substanser: etonogestrel

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

The approved indication for etonogestrel alone or in combination with ethinyl estradiol is contraception [1-3].

Försäljning på recept

Endast kvinnor hämtade ut implantat innehållande etonogestrel (ATC-kod G03AC08) på recept i Sverige år 2015, totalt 28 251 kvinnor. Det motsvarar 5,8 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 15-19 år.

Nästan enbart kvinnor hämtade ut vaginalring innehållande etonogestrel och etinylestradiol (ATC-kod G02BB01) på recept i Sverige år 2015, totalt 36 629 kvinnor och 1 man. Det motsvarar 7,5 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 20-24 år hos kvinnor [4].

Uppdaterat: 2016-12-23

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Drugs.com. http://www.drugs.com. [cited 2016-12-20.] länk
  3. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson