Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etosuximid

Klassificering: B

Preparat: Etosuximid 2care4, Etosuximid Abboxia, Etosuximid Ebb, Etosuximid Medartuum, Petnidan, Suxinutin®, Zarondan, Zarontin

ATC kod: N03AD01

Substanser: etosuximid

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och säkerhet för etosuximid.
Kvinnor tycks ha lägre clearance än män för etosuximid, en skillnad som varierar i grad beroende på dos.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

One study in patients treated with ethosuximide (20 boys/men, 26 girls/women; age 1.5-38 years) showed that plasma concentration increased more rapidly, relative to dose, in girls/women than in boys/men [1]. Another study in young adults (12 men, 21 women), with half of the women on oral contraceptives, revealed a 27% lower clearance in women in general but no difference associated with use of oral contraceptives [2]. No sex differentiation in dosing has been recommended by the manufacturer [3].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of ethosuximide have been found .

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of ethosuximide have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult the Drugs and Birth Defects Database (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut oral lösning innehållande etosuximid (ATC-kod N03AD01) på recept i Sverige år 2015, totalt 324 flickor/kvinnor och 180 pojkar/män [4].

Uppdaterat: 2019-02-26

Litteratursökningsdatum: 2013-03-14

Referenser

  1. Smith GA, McKauge L, Dubetz D, Tyrer JH, Eadie MJ. Factors influencing plasma concentrations of ethosuximide. Clin Pharmacokinet. 1979;4:38-52. PubMed
  2. Bachmann KA, Schwartz J, Jauregui L, Sullivan TJ, Martin M. Use of three probes to assess the influence of sex on hepatic drug metabolism. Pharmacology. 1987;35:88-93. PubMed
  3. Suxinutin (etosuximid). Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency - Sweden; 2016.
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-30.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Expertrådet för neurologiska sjukdomar, Ellen Vinge, Lars Lööf

Godkänt av: Mia von Euler