Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenobarbital

Klassificering: A

Preparat: Fenemal Meda, Fenobarbital APL, Luminal

ATC kod: N03AA02

Substanser: fenobarbital, fenobarbitalnatrium

Sammanfattning

En studie har visat att män som behandlades med fenobarbital fick en signifikant ökning av prolaktinnivåer, jämfört med friska kontroller.

Det förekommer inte några könsskillnader i förhållandet mellan dos/kg kroppsvikt och plasmakoncentration hos barn.

Fenobarbital kan påverka metabolismen av p-piller och kompletterande antikonceptiv metod bör användas.Under graviditet minskar serumkoncentrationen av fenobarbital med 50-55 % och ännu mer uttalat i primidonderiverad fenobarbital, upp till 70 %.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Several studies have shown that sex does not significantly improve the estimate of phenobarbital clearance, neither in neonatal, infants or elderly [1, 2]. A review article discussion on clinical pharmacokinetics in pediatric patients concludes that no differences on phenobarbital C/D ratios (ratio between plasma concentrations and dose/kg) were found according to sex [3]. In pregnant women, the concentration of phenobarbital is decreased up to 50-55%. The lowered serum concentration is even more pronounced in primidone derived phenobarbital, up to 70% [4].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of phenobarbital have been found.

Adverse effects

A study evaluated prolactin secretion in patients with partial or generalized epilepsy (78 men, 56 women; aged 13-60 years) treated with phenobarbital alone or in combination with either phenytoin or benzodiazepines. An increase in baseline prolactin values was observed in men in all treatment groups, but not in women, compared with healthy controls [5].

Reproductive health issues

Concurrent administration of phenobarbital and oral contraceptives may decrease the effect of estradiol. Regarding drug-drug interactions aspects, please consult Janusmed Interactions (in Swedish, Janusmed interaktioner).

Regarding teraogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan). 

Försäljning på recept

Något fler män än kvinnor hämtade ut läkemedel innehållande fenobarbital (ATC-kod N03AA02) på recept i Sverige år 2015, totalt 1 036 män och 988 kvinnor. Det motsvarar 0,2 respektive 0,2 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75 år och äldre hos båda könen [6].

Uppdaterat: 2017-03-28

Litteratursökningsdatum: 2013-04-23

Referenser

  1. Messina S, Battino D, Croci D, Mamoli D, Ratti S, Perucca E. Phenobarbital pharmacokinetics in old age: a case-matched evaluation based on therapeutic drug monitoring data. Epilepsia. 2005;46:372-7. PubMed
  2. Yukawa M, Yukawa E, Suematsu F, Takiguchi T, Ikeda H, Aki H et al. Population pharmacokinetics of phenobarbital by mixed effect modelling using routine clinical pharmacokinetic data in Japanese neonates and infants: an update. J Clin Pharm Ther. 2011;36:704-10. PubMed
  3. Battino D, Estienne M, Avanzini G. Clinical pharmacokinetics of antiepileptic drugs in paediatric patients Part I: Phenobarbital, primidone, valproic acid, ethosuximide and mesuximide. Clin Pharmacokinet. 1995;29:257-86. PubMed
  4. Tomson T, Landmark CJ, Battino D. Antiepileptic drug treatment in pregnancy: changes in drug disposition and their clinical implications. Epilepsia. 2013;54:405-14. PubMed
  5. Bonuccelli U, Murialdo G, Rossi G, Bonura ML, Polleri A, Murri L. Prolactin secretion in epileptic subjects treated with phenobarbital: sex differences and circadian periodicity. Epilepsia. 1986;27:142-8. PubMed
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-29] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Godkänt av: Mia von Euler