Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenoximetylpenicillin

Klassificering: B

Preparat: Avopenin, Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, Fenoximetylpenicillin Orifarm, Kåvepenin®, Kåvepenin® Frukt, Peceve®, Phenoxymethylpenicillin EQL, Primve, Tikacillin

ATC kod: J01CE02

Substanser: fenoximetylpenicillin, fenoximetylpenicillinbensatin, fenoximetylpenicillinkalium

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för fenoximetylpenicillin. En mindre studie indikerar att exponeringen för fenoximetylpenicillin under graviditet kan vara lägre än hos icke-gravida kvinnor och dosjustering kan bli aktuellt.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

A pharmacokinetic study described changes in phenoxymethylpenicillin pharmacokinetics during pregnancy (12 pregnant women, 6 non-pregnant controls), in comparison to non-pregnancy. Following a single dose, half-life was shorter during the third trimester compared to the non-pregnant state. Also, exposure was lower for women in the second trimester of pregnancy than for non-pregnant women. These findings indicate increased elimination of phenoxymethylpenicillin during mid and late pregnancy, although differences in elimination were non-significant. The authors recommend reduced dosing-interval or increased dose of phenoxymethylpenicillin in pregnant women [1].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effect of phenoxymethylpenicillin have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of phenoxymethylpenicillin have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut fenoximetylpenicillin (ATC-kod J01CE02) på recept i Sverige år 2019, totalt 359 439 kvinnor och 302 575 män. Det motsvarar 71 respektive 59 patienter per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 0-9 år hos båda könen. Totalt sett var läkemedel innehållande fenoximetylpenicillin 1,2 gånger vanligare hos kvinnor [2].

Uppdaterat: 2021-02-12

Litteratursökningsdatum: 2021-01-11

Referenser

  1. Heikkilä AM, Erkkola RU. The need for adjustment of dosage regimen of penicillin V during pregnancy. Obstet Gynecol. 1993;81:919-21. PubMed
  2. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Diana Rydberg

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson