Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenoximetylpenicillin

Klassificering: B

Preparat: Avopenin, Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, Kåvepenin®, Kåvepenin® Frukt, Peceve®, Primve, Tikacillin

ATC kod: J01CE02

Substanser: fenoximetylpenicillin, fenoximetylpenicillinbensatin, fenoximetylpenicillinkalium

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för fenoximetylpenicillin. En mindre studie indikerar att exponeringen för fenoximetylpenicillin under graviditet kan vara lägre än hos icke-gravida kvinnor och dosjustering kan bli aktuellt.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

A pharmacokinetic study described changes in phenoxymethylpenicillin pharmacokinetics during pregnancy (12 pregnant women, 6 non-pregnant controls), in comparison to non-pregnant circumstances. Following a single dose, half-life was shorter during the third trimester compared to the non-pregnant state. Also, exposure was lower for women in the second trimester of pregnancy than for non-pregnant women. These findings indicate increased elimination of phenoxymethylpenicillin during mid and late pregnancy, although differences in elimination were non-significant. The authors recommend reduced dosing-interval or increased dose of phenoxymethylpenicillin in pregnant women [2].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effect of phenoxymethylpenicillin have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of phenoxymethylpenicillin have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

A retrospective study, including 1921 patients (794 men, 1122 women, lack of access to 5 medical records), found a greater occurrence of positive penicillin skin test result in female patients than in male patients with self-reported penicillin allergy. The risk was calculated from the whole set of 64 positive results (11 men, 53 women), including different penicillins [1].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande fenoximetylpenicillin (ATC-kod J01CE02) på recept i Sverige år 2015, totalt 393 457 kvinnor och 334 111 män. Det motsvarar 81 respektive 69 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 0-9 år hos båda könen. Totalt sett var läkemedel innehållande fenoximetylpenicillin 1,2 gånger vanligare hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2014-12-16

Referenser

  1. Park MA, Matesic D, Markus PJ, Li JT. Female sex as a risk factor for penicillin allergy. Ann Allergy Asthma Immunol. 2007;99:54-8. PubMed
  2. Heikkilä AM, Erkkola RU. The need for adjustment of dosage regimen of penicillin V during pregnancy. Obstet Gynecol. 1993;81:919-21. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Anna Garmén, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson