Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flukloxacillin

Klassificering: B

Preparat: Flucloxacillin, Flucloxacillin Orion, Flucloxacillin Sandoz, Flukloxacillin Athlone, Flukloxacillin Meda, Heracillin, Heracillin®

ATC kod: J01CF05

Substanser: flukloxacillin, flukloxacillinmagnesiumoktahydrat, flukloxacillinnatrium (monohydrat)

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och farmakokinetik för flukloxacillin.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of flucloxacillin have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of flucloxacillin have been found.

Adverse effects

Clinical studies have reported a higher incidence of drug-induced liver injury in women with certain drugs such as nitrofurantoin, flucloxacillin, erythromycin and isoniazid [1]. Several retrospective observational studies have reported a female preponderance in flucloxacillin-induced liver injury. However, numbers of reported cases have been small and the differences between men and women have not reached statistical significance. [2-4]. A UK study of flucloxacillin-induced drug-induced liver injury (15 men, 36 women) showed association with HLA-B*5701 genotype [4].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande flukloxacillin (ATC-kod J01CF05) på recept i Sverige år 2015, totalt 136 345 män och 128 786 kvinnor. Det motsvara 28 respektive 26 patienter per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande flukloxacillin 1,2 gånger vanligare hos män [5].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2016-02-03

Referenser

  1. Leise MD, Poterucha JJ, Talwalkar JA. Drug-induced liver injury. Mayo Clin Proc. 2014;89:95-106. PubMed
  2. Olsson R, Wiholm BE, Sand C, Zettergren L, Hultcrantz R, Myrhed M. Liver damage from flucloxacillin, cloxacillin and dicloxacillin. J Hepatol. 1992;15:154-61. PubMed
  3. Fairley CK, Boyd I, Purcell P, McNeil J. Flucloxacillin jaundice. Lancet. 1992;339:679. PubMed
  4. Daly AK, Donaldson PT, Bhatnagar P, Shen Y, Pe'er I, Floratos A et al. HLA-B*5701 genotype is a major determinant of drug-induced liver injury due to flucloxacillin. Nat Genet. 2009;41:816-9. PubMed
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson