Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flukloxacillin

Klassificering: B

Preparat: Flucloxacillin, Flucloxacillin Orion, Flucloxacillin Sandoz, Flukloxacillin Athlone, Flukloxacillin Meda, Heracillin, Heracillin®

ATC kod: J01CF05

Substanser: flukloxacillin, flukloxacillinmagnesiumoktahydrat, flukloxacillinnatrium (monohydrat)

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och farmakokinetik för flukloxacillin.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of flucloxacillin have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of flucloxacillin have been found.

Adverse effects

Clinical studies have reported a higher incidence of drug-induced liver injury in women with certain drugs such as nitrofurantoin, flucloxacillin, erythromycin and isoniazid [1]. Several retrospective observational studies have reported a female preponderance in flucloxacillin-induced liver injury. However, numbers of reported cases have been small and the differences between men and women have not reached statistical significance. [2-4]. A UK study of flucloxacillin-induced drug-induced liver injury (15 men, 36 women) showed association with HLA-B*5701 genotype [4].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande flukloxacillin (ATC-kod J01CF05) på recept i Sverige år 2015, totalt 136 345 män och 128 786 kvinnor. Det motsvara 28 respektive 26 patienter per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande flukloxacillin 1,2 gånger vanligare hos män [5].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2016-02-03

Referenser

  1. Leise MD, Poterucha JJ, Talwalkar JA. Drug-induced liver injury. Mayo Clin Proc. 2014;89:95-106. PubMed
  2. Olsson R, Wiholm BE, Sand C, Zettergren L, Hultcrantz R, Myrhed M. Liver damage from flucloxacillin, cloxacillin and dicloxacillin. J Hepatol. 1992;15:154-61. PubMed
  3. Fairley CK, Boyd I, Purcell P, McNeil J. Flucloxacillin jaundice. Lancet. 1992;339:679. PubMed
  4. Daly AK, Donaldson PT, Bhatnagar P, Shen Y, Pe'er I, Floratos A et al. HLA-B*5701 genotype is a major determinant of drug-induced liver injury due to flucloxacillin. Nat Genet. 2009;41:816-9. PubMed
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson