Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fosfenytoin

Klassificering: C

Preparat: Pro-Epanutin, Pro-Epanutin®

ATC kod: N03AB05

Substanser: fosfenytoin, fosfenytoinnatrium, vattenfritt

Sammanfattning

Fosfenytoin är en pro-drug till fenytoin och dess antikonvulsiva effekt kan därför tillskrivas fenytoin.

Fysiologiska förändringar vid graviditet kan förändra plasmakoncentrationen av fenytoin och därmed kan koncentrationen sjunka vid oförändrad dos med risk för ökad anfallsfrekvens. Om fenytoin används under graviditet är därför tätare koncentrationsmätning av motiverat.

Fosfenytoin kan påverka metabolismen av p-piller och kompletterande antikonceptiv metod bör användas.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

A study (39 men, 24 women) found no difference between men and women in phenytoin clearance, distribution volume or half-life. Men and women received the same daily dose (4.8 mg/kg/day) of phenytoin or fosphenytoin and trough phenytoin concentrations were similar between men and women [1].

Phenytoin pharmacokinetics is altered during pregnancy and an increase of seizure frequency may occur in pregnant women if the same dose is used. For appropriate dose adjustment in pregnant women, monitoring of plasma phenytoin concentrations is recommended [2].

Effects

Fosphenyotin is a pro-drug of phenytoin and accordingly, its anticonvulsant effects are attributable to phenytoin [2].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of fosphenytoin have been found.

Reproductive health issues

Fosphenytoin may affect the metabolism of estrogens and progestogens. Thus, the effect of these can be reduced. Additional contraceptive method should be used [4]. Regarding drug-drug interactions aspects, please consult Janusmed Interactions (in Swedish, Janusmed interaktioner).

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Läkemedel innehållande fosfenytoin (ATC-kod N03AB05) används huvudsakligen på sjukhus och därför saknas könsspecifika användningsdata [5].

Uppdaterat: 2020-03-20

Litteratursökningsdatum: 2019-10-14

Referenser

  1. Ahn JE, Cloyd JC, Brundage RC, Marino SE, Conway JM, Ramsay RE et al. Phenytoin half-life and clearance during maintenance therapy in adults and elderly patients with epilepsy. Neurology. 2008;71:38-43. PubMed
  2. Cerebyx (fosphenytoin). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2019-07-26, cited 2019-10-14]. länk
  3. Pro-Epanutin (fosfenytoin). Summary of Products Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2019-07-08, cited 2019-10-14].
  4. Patsalos PN, Perucca E. Clinically important drug interactions in epilepsy: general features and interactions between antiepileptic drugs. Lancet Neurol. 2003;2:347-56. PubMed
  5. Concise (INSIKT). Kalmar: eHälsomyndigheten. 2018 [cited 2019-03-14.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler, Carl-Olav Stiller

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson