Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glipizid

Klassificering: B

Preparat: Mindiab®

ATC kod: A10BB07

Substanser: glipizid

Sammanfattning

Glipizid används vid behandling av typ 2-diabetes när livsstilsmodifierande behandling inte är tillräcklig.
Vissa studier indikerar att kvinnor har högre risk att få hypoglykemi vid antidiabetikabehandling än män.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of glipizide have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of glipizide have been found.

Adverse effects

The ACCORD study (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) was a randomized, controlled trial designed to test the effect of intensive glucose control compared with standard control on cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. The study showed that women had a higher risk of hypoglycemia than men regardless of treatment [1].The risk of hypoglycemia in patients treated with a combination of metformin and glipizide or sitagliptin was evaluated in a German study (694 men, 478 women). In patients treated with metformin and glipizide, more women experienced confirmed or severe hypoglycemia than men [2].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult the Drugs and Birth Defects Database (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut tabletter innehållande glipzid (ATC-kod A10BB07) på recept i Sverige år 2015, totalt 13 592 män och 9 429 kvinnor. Det motsvarar 2,8 respektive 1,9 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande glipzid 1,6 gånger vanligare hos män [3].

Uppdaterat: 2019-02-26

Litteratursökningsdatum: 2014-05-14

Referenser

  1. Miller ME, Bonds DE, Gerstein HC, Seaquist ER, Bergenstal RM, Calles-Escandon J et al. The effects of baseline characteristics, glycaemia treatment approach, and glycated haemoglobin concentration on the risk of severe hypoglycaemia: post hoc epidemiological analysis of the ACCORD study. BMJ. 2010;340:b5444. PubMed
  2. Krobot KJ, Ferrante SA, Davies MJ, Seck T, Meininger GE, Williams-Herman D et al. Lower risk of hypoglycemia with sitagliptin compared to glipizide when either is added to metformin therapy: a pre-specified analysis adjusting for the most recently measured HbA(1c) value. Curr Med Res Opin. 2012;28:1281-7. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson