Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxizin

Klassificering: B

Preparat: Atarax, Atyxine, Hydroxizin Alternova, Hydroxizin Omet Pharma, Hydroxyzine Bluefish, Hydroxyzine EQL Pharma, Hydroxyzine Orifarm, Hydroxyzine Orion

ATC kod: N05BB01

Substanser: hydroxizin, hydroxizinhydroklorid

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för hydroxizin.

Hydroxizin är kontraindicerat hos patienter med pre-existerande förlängt QT-intervall. Könsskillnad har inte påvisats för just hydroxizin men en känd riskfaktor för att utveckla rytmrubbningen av typ Torsade de pointes kammartakykardi är kvinnligt kön.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of hydroxyzine have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of hydroxyzine have been found.

Adverse effects

The Pharmacovigilance Risk Assessment Committee at the The European Medicines Agency has reviewed medicines containing hydroxyzine and the risk of possible effects on hearth rhythm. Hydroxyzine was associated with a small risk of QT interval prolongation and Torsade de pointes ventricular tachycardia, even at the lowest effective dose. Hydroxyzine should be avoided in patients who already have risk factors for heart rhythm disturbances [2]. Women have been associated with a longer baseline QT interval and have an increased risk for drug-induced Torsade de pointes [3].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

Hydroxyzine was compared with diazepam as premedication before surgery (49 men, 59 women) in a double-blind randomized manner. In men, there was no difference between the effect of diazepam and hydroxyzine. In women, hydroxyzine was better than diazepam in relieving anxiety [1].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande hydroxizin (ATC-kod N05BB01) på recept i Sverige år 2015, totalt 161 557 kvinnor och 87 967 män. Det motsvarar 33 respektive 18 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 40-59 år hos kvinnor och i åldersgruppen 85 år och äldre hos män. I genomsnitt var läkemedel innehållande hydroxizin 1,8 gånger vanligare hos kvinnor [4].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-08-11

Referenser

  1. Herr GP, Conner JT, Schehl D, Dorey F. Comparison of i m diazepam and hydroxyzine as premedicants. Br J Anaesth. 1982;54:3-9. PubMed
  2. European Medicines Agency. PRAC recommends new measures to minimise known heart risks of hydroxyzine-containing medicines. European Medicines Agency [www]. European Medicines Agency. [updated 2015-02-13, cited 2015-08-11]. länk
  3. Roden DM. Drug-induced prolongation of the QT interval. N Engl J Med. 2004;350:1013-22. PubMed
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-29] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson