Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbamid

Klassificering: B

Preparat: Calmuril, Canoderm®, Caress®, Fenuril®, Karbamid ACO, Karbamid Evolan, Karbamid i Decubal® kräm APL, Karbamid i Essex B kräm APL, Karbamid i Essex kräm APL, Karbamid i Essex lotion APL, Karbamid i Locobase® kräm APL, Karbamid i Locobase® lotion APL, Karbamid NET, Karbasal, Karbiderm, Monilen

ATC kod: D02AE01

Substanser: karbamid

Sammanfattning

Huvudindikationen för karbamidpreparat är fuktighetsbevarande behandling av torr hud. Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för karbamid.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of carbamide have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effect of carbamide have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of carbamide have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult the Drugs and Birth Defects Database (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatment. Also, the results indicated that men had more treatments appointments per individual than women. Women were prescribed more emollients than men [1].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut kräm innehållande karbamid (ev. i kombination med mjölksyra eller natriumklorid) (ATC-kod D02AE01) på recept i Sverige år 2015, totalt 122 309 kvinnor och 85 452 män. Det motsvarar 25 respektive 18 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var kräm innehållande karbamid 1,4 gånger vanligare hos kvinnor [2].

Uppdaterat: 2019-02-26

Litteratursökningsdatum: 2014-09-01

Referenser

  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9. PubMed
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk
  3. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9. PubMed

Författare: Anna Garmén, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson