Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbamid

Klassificering: B

Preparat: Calmuril, Canoderm®, Caress®, Curemid, Fenuril®, Fenuril®-Hydrokortison, Karbamid Evolan, Karbamid i Decubal® kräm APL, Karbamid i Essex B kräm APL, Karbamid i Essex kräm APL, Karbamid i Essex lotion APL, Karbamid i Locobase® kräm APL, Karbamid i Locobase® lotion APL, Karbamid NET, Karbasal, Karbiderm, Miniderm Duo, Monilen

ATC kod: D02AE01, D02AE51, D07XA01

Substanser: karbamid

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för karbamid.

Additional information

The main indication of carbamide preparations is moisturizing treatment of dry skin [2].

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of carbamide have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effect of carbamide have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of carbamide have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatment. Also, the results indicated that men had more treatments appointments per individual than women. Women were prescribed more emollients than men [1].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut karbamid (ATC-kod D02AE01) på recept i Sverige år 2019, totalt 161 704 kvinnor och 122 561 män. Det motsvarar 32 respektive 24 patienter per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedlet ökade med stigande ålder hos båda könen. I genomsnitt var karbamid 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2020-10-06

Litteratursökningsdatum: 2020-04-17

Referenser

  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9. PubMed
  2. Canoderm (carbamide). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2019-10-16, cited 2020-04-17]
  3. Statistikdatabas för läkemedel. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Diana Rydberg, Carl-Olav Stiller

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson