Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ketokonazol - lokalt

Klassificering: B

Preparat: Fundan®, Fungoral, Fungoral®, Ketoconazol Actavis, Ketokonazol NET, Ketokonazol Teva, Ketoson, Kezol

ATC kod: D01AC08

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för ketokonazol schampo.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of topical ketoconazole have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of topical ketoconazole have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the adverse effects of topical ketoconazole have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Schampo innehållande ketokonazol (ATC-kod D01AC08) köps huvudsakligen receptfritt och därför saknas könsspecifika användningsdata [1].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-11-25

Referenser

  1. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Maria Enghag, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson