Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klaritromycin

Klassificering: A

Preparat: Clarithromycin Aurobindo, Clarithromycin HEC, Clarithromycin HEC Pharm, Clarithromycin Hexal, Clarithromycin Krka, Clarithromycin Ranbaxy, Clarithromycin Teva, Klacid, Klaritromycin Ebb, Klaritromycin STADA, Nexium® HP

ATC kod: A02BD06, J01FA09

Substanser: klaritromycin

Sammanfattning

Klaritromycin är associerat med QT-förlängning på EKG och därmed risk för allvarlig rytmrubbning av typen Torsades de pointes kammartakykardi. Könsskillnad har inte påvisats för just klaritromycin men en känd riskfaktor för att utveckla rytmrubbningen av typ Torsades de pointes är kvinnligt kön.

En systematisk översiktsartikel fann att resistens mot klaritromycin hos Helicobacter pylori var vanligare hos kvinnor än män.
 
Vår bedömning är att de beskrivna skillnaderna inte motiverar olika dosering eller behandling hos kvinnor och män.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding pharmacokinetics or dosing of clarithromycin have been found.

Effects

In a retrospective observational cohort study, patients (44 men, 59 women) with severe asthma or bronchiectasis were treated with clarithromycin or azithromycin in addition to their standard treatment. Men with bronchiectasis were more likely to respond (symptom score) to treatment with macrolides than women, 53% vs. 27% [1].

Adverse effects

Clarithromycin has been associated with prolonged QT-interval and a risk of Torsades de pointes ventricular tachycardia [2, 3]. Among the known risk factors of drug-induced ventricular arrhythmias are female sex, hypokalemia, bradycardia, and base line QT-prolongation [4].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

Several studies report differences in Helicobacter pyloriantibiotic resistance between men and women. A systematic review of 31 studies, published worldwide 2006-2009, found that overall, primary clarithromycin resistance was more common among women than men (20.5% vs. 15.5%). Also, clarithromycin resistance rate varied widely between different populations. High resistance was reported from Spain and Japan while low resistance was found in Sweden, the Netherlands and Malaysia [5].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande klaritromycin (ATC-kod J01FA09) på recept i Sverige år 2015, totalt 3 641 kvinnor och 3 107 män. Det motsvarar 0,8 respektive 0,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70-79 år hos kvinnor och i åldersgruppen 80 år och äldre hos män. I genomsnitt var tabletter innehållande klaritromycin 1,2 gånger vanligare hos kvinnor [6].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-01-27

Referenser

  1. Coeman M, van Durme Y, Bauters F, Deschepper E, Demedts I, Smeets P et al. Neomacrolides in the treatment of patients with severe asthma and/or bronchiectasis: a retrospective observational study. Ther Adv Respir Dis. 2011;5:377-86. PubMed
  2. Shaffer D, Singer S, Korvick J, Honig P. Concomitant risk factors in reports of torsades de pointes associated with macrolide use: review of the United States Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System. Clin Infect Dis. 2002;35:197-200. PubMed
  3. BIAXIN (clarithromycin). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA); 2015.
  4. Roden DM. Drug-induced prolongation of the QT interval. N Engl J Med. 2004;350:1013-22. PubMed
  5. De Francesco V, Giorgio F, Hassan C, Manes G, Vannella L, Panella C et al. Worldwide H pylori antibiotic resistance: a systematic review. J Gastrointestin Liver Dis. 2010;19:409-14. PubMed
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Anna Garmén, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson