Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klobetason

Klassificering: B

Preparat: Emovat®

ATC kod: D07AB01

Substanser: klobetason, klobetasonbutyrat

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och säkerhet för klobetason.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Topical corticosteroids may be systematically absorbed if used on large areas, on broken skin, or under occlusive dressings [2]. No difference between men and women has been shown for transdermal absorption in general [3].

Effects

No studies with a clinically relevant sex-analysis regarding the effects of clobetasone have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex-analysis regarding adverse effects of clobetasone have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

A retrospective analysis of patients with eczema or psoriasis on standard dermatological treatment (295 men, 291 women) found that significantly more men than women (79; 63%, 47; 37%) were administered whole-body UV treatment. Also, the results indicated that men had more treatments appointments per individual than women. Women were prescribed more emollients than men [1].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut kräm/salva innehållande klobetason (ATC-kod D07AB01) på recept i Sverige år 2015, totalt 14 115 kvinnor och 11 149 män. Det motsvarar 2,9 respektive 2,3 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I åldersgruppen 5-74 år var kräm/salva innehållande klobetason 1,4 gånger vanligare hos kvinnor och i åldersgruppen 75 år och äldre i genomsnitt 1,2 gånger vanligare hos män [4].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2017-02-02

Referenser

  1. Nyberg F, Osika I, Evengård B. "The Laundry Bag Project"--unequal distribution of dermatological healthcare resources for male and female psoriatic patients in Sweden. Int J Dermatol. 2008;47:144-9. PubMed
  2. Martindale: The Complete Drug Reference. Pharmaceutical Press.
  3. Schwartz JB. The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 2003;42:107-21. PubMed
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2017-01-26.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Linnéa Karlsson Lind