Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klomifen

Klassificering: B

Preparat: Clomid, CLOMIFEN® Ferring, Clomifen-ratiopharm, Pergotime®

ATC kod: G03GB02

Substanser: klomifen, klomifencitrat

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

The approved indication for clomifene (or clomiphene) is used to treat anovulatory infertility, infertility due to hypothalamic-pituitary dysfunction, or unknown infertility in women [1-2].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande klomifen (ATC-kod G03GB02) på recept i Sverige år 2015, totalt 5 306 kvinnor och 9 män. Det motsvarar 1,1 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 30-34 år hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2016-12-22

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Use of clomiphene citrate in infertile women: a committee opinion. Fertil Steril. 2013;100:341-8. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson