Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klonazepam

Klassificering: B

Preparat: Iktorivil, Iktorivil®, Rivotril

ATC kod: N03AE01

Substanser: klonazepam

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet eller farmakokinetik för klonazepam.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Clearance of clonazepam is similar in men and women [1]. No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the dosing of clonazepam have been found.

Effects

Effectiveness of clonazepam in the treatment of panic disorder has been studied in clinical trials by the pharmaceutical company. Subgroup analysis did not indicate that there were any differences in treatment outcomes based on patient’s race or sex [1, 2].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of clonazepam have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Något fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande klonazepam (ATC-kod N03AE01) på recept i Sverige år 2019, totalt 5 391 kvinnor och 5 142 män. Det motsvarar 1,1 respektive 1,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 65-84 år hos kvinnor och i åldersgruppen 55-79 år hos män [3].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2019-09-24

Referenser

  1. Iktorivil (klonazepam). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2018-05-14, cited 2019-09-24].
  2. Klonopin (clonazepam). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2018-12-07, cited 2019-09-24]. Länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler, Carl-Olav Stiller, Diana Rydberg

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson