Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klonazepam

Klassificering: B

Preparat: Iktorivil®, Rivotril

ATC kod: N03AE01

Substanser: klonazepam

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet eller farmakokinetik för klonazepam.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Controlled studies examining the influence of sex on clonazepam pharmacokinetics have not been conducted [1]. No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the dosing of clonazepam have been found.

Effects

Effectiveness of clonazepam in the treatment of panic disorder has been studied in clinical trials. Subgroup analysis did not indicate that there were any differences in treatment outcomes as a function of race or sex [1].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of clonazepam have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult the Drugs and Birth Defects Database (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Något fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande klonazepam (ATC-kod N03AE01) på recept i Sverige år 2015, totalt 5 928 kvinnor och 5 438 män. Det motsvarar 1,2 respektive 1,1 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 55-79 år hos kvinnor och i åldersgruppen 50-74 år hos män [2].

Uppdaterat: 2019-02-26

Litteratursökningsdatum: 2013-03-11

Referenser

  1. Clonazepam. DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2011-08-01, cited 2013-03-11]. Länk
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-30.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Expertrådet för neurologiska sjukdomar, Ellen Vinge, Lars Lööf

Godkänt av: Mia von Euler