Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kloramfenikol

Klassificering: B

Preparat: Chloromycetin®, Kloramfenikol "DAK", Kloramfenikol Santen, Kloramfenikol Trimb, Minims Chloramphenicol

ATC kod: S01AA01

Substanser: kloramfenikol, kloramfenikolnatriumsuccinat

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för kloramfenikol.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of chloramphenicol eye drops have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of chloramphenicol eye drops have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of chloramphenicol eye drops have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut ögondroppar/-salva innehållande kloramfenikol (ATC-kod S01AA01) på recept i Sverige år 2015, totalt 50 478 kvinnor och 48 707 män. Det motsvarar 10 respektive 10 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen [1].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-10-21

Referenser

  1. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Maria Enghag, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson