Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Klotrimazol

Klassificering: B

Preparat: Antifungol HEXAL Lösung, Apocanda-Lösung, Canesten, Canesten®, Klotrimazol Mylan

ATC kod: D01AC01, G01AF02

Substanser: klotrimazol

Sammanfattning

De flesta studierna avser behandling av vaginala infektioner och därför saknas analyser av kön- och genusskillnader.

Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är mycket begränsat av preparatens användningsområden men motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No difference between men and women has been shown for transdermal absorption in general [1].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding effects of clotrimazole have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of clotrimazole have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Kräm och vaginaltablett innehållande klotrimazol (ATC-kod D01AC01 och G01AF02) köps huvudsakligen receptfritt och därför saknas könsspecifika användningsdata [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2017-02-21

Referenser

  1. Schwartz JB. The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 2003;42:107-21. PubMed
  2. Concise. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2017-03-02.] länk

Författare: Maria Enghag

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson