Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kodein

Klassificering: B

Preparat: Altermol, Ardinex®, Burana Comp, Citodon®, Citodon® forte, Citodon® minor, Codalvonil, Kodein Alternova, Kodein RPH Pharma, Kodeinfosfat APL, Panocod®, Paracetamol/Kodein Evolan, Treo® comp

ATC kod: A07DA, N02AJ06, N02AJ08, N02AJ09, R05DA04

Substanser: kodein, kodein n-oxid, kodeinfosfat, kodeinfosfat anhydrat, kodeinfosfathemihydrat, kodeinfosfatseskvihydrat, kodeinhydrobromid, kodeinhydrokloriddihydrat, kodeinsulfat

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för kodein. Kodein är prodrug till morfin och effekterna härrör till morfin (se separat dokument för morfin).

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Codeine is metabolized to its active metabolite morphine by the CYP2D6 isoenzyme. The activity of this isoenzyme is reported to be unaltered by sex [1, 2]. Clinical studies have shown effect with similar doses in men and women and no sex differentiation in dosing has been suggested [3].

Effects

A small randomized controlled study in healthy volunteers (9 men, 7 women) found that women were more sensitive to respiratory depression of 60 mg oral codeine [4].

Adverse effects

In a double-blind trial evaluating the analgesic effect and adverse events of 1000 mg paracetamol/60 mg codeine after tooth extraction (44 men, 50 women) women were found to report more adverse events. The mean weight was 76 kg and 62 kg in men and women, respectively, and might explain the difference [5].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande kodein (ATC-kod R05DA04) på recept i Sverige år 2015, totalt 3 697 kvinnor och 2 341 män. Det motsvarar 0,8 respektive 0,5 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 80 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande kodein 1,5 gånger vanligare hos kvinnor [6].

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande kombination av kodein och paracetamol/ibuprofen/acetylsalicylsyra och koffein (ATC-kod N02AA59) på recept i Sverige år 2015, totalt 184 297 kvinnor och 135 053 män. Det motsvarar 38 respektive 28 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 50 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande kombination av kodein och paracetamol/ibuprofen/acetylsalicylsyra och koffein 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [6].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-02-19

Referenser

  1. Franconi F, Brunelleschi S, Steardo L, Cuomo V. Gender differences in drug responses. Pharmacol Res. 2007;55:81-95. PubMed
  2. Nicolson TJ, Mellor HR, Roberts RR. Gender differences in drug toxicity. Trends Pharmacol Sci. 2010;31:108-14. PubMed
  3. Citodon (kodein). Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency - Sweden; 2014.
  4. Pleuvry BJ, Maddison SE. A sex difference in the effects of oral codeine and promethazine on the ventilatory response to carbon dioxide in human volunteers. Br J Clin Pharmacol. 1980;9:159-64. PubMed
  5. Sagne S, Henrikson PA, Kahnberg KE, Thilander H, Bertilson SO. Analgesic efficacy and side-effect profile of paracetamol/codeine and paracetamol/dextropropoxyphene after surgical removal of a lower wisdom tooth. J Int Med Res. 1987;15:83-8. PubMed
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-30.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson