Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Laktulos

Klassificering: B

Preparat: Bifiteral Beutel, Duphalac Frukt, Duphalac®, Lactulose Teva, Laktipex®, Laktulos Alternova, Laktulos Apelsin Meda, Laktulos Levolac, Laktulos Meda, Laktulos MIP, Laktulos Solvay

ATC kod: A06AD11

Substanser: laktulos

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och säkerhet för laktulos.

Additional information

Lactulose is a synthetic disaccharide consisting of fructose and galactose, and is used for treatment of obstipation and hepatic encephalopathy.

Pharmacokinetics and dosing

Lactulose is poorly absorbed when administrated orally. No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of lactulose have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of lactulose have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of lactulose have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

In a large British registry study (82450 men, 153264 women), the prevalence of constipation was almost twice as high among women up to the age of 75 years, but higher in men than women among patients aged over 75 years. There was no difference between men and women in choice of laxative (macrogol, lactulose, senna or other laxatives including ispaghula).  The most commonly prescribed laxative in pregnant patients with constipation were lactulose followed by macrogol [2].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut oral lösning innehållande laktulos (ATC-kod A06AD11) på recept i Sverige år 2015, totalt 83 224 kvinnor och 54 558 män. Det motsvarar 17 respektive 11 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var oral lösning innehållande laktulos 1,5 gånger vanligare hos kvinnor [1].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-08-20

Referenser

  1. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk
  2. Shafe AC, Lee S, Dalrymple JS, Whorwell PJ. The LUCK study: Laxative Usage in patients with GP-diagnosed Constipation in the UK, within the general population and in pregnancy An epidemiological study using the General Practice Research Database (GPRD). Therap Adv Gastroenterol. 2011;4:343-63. PubMed

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson