Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levonorgestrel

Klassificering: B

Preparat: Abelonelle 28, Anastrella 28, Erlibelle, Frivelle, Jadelle, Jadelle®, Jaydess, Kyleena, Leverette, Leverette 21, Levesia, Levodonna, Levonorgestrel ABECE, Levonorgestrel Apofri, Levonorgestrel/Etinylestradiol Ebb, Levosert, Levosertone, Loette 28, Mirena, Neovletta®, Neovletta® 28, NorLevo, Novogyn, Postinor, Prionelle, Prionelle 28, Rigevidon, Rigevidoncont, Tomonil, Trinordiol, Trinordiol® 28, Trionetta®, Trionetta® 28, Triregol

ATC kod: G02BA03, G03AA07, G03AB03, G03AC03, G03AD01

Substanser: levonorgestrel

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

The approved indications for levonorgestrel in combination with ethinylestradiol are contraception, emergency contraception and abortifacient [1-3].

Försäljning på recept

Endast kvinnor hämtade ut tabletter innehållande levonorgestrel (ATC-kod G03AD01) på recept i Sverige år 2015, totalt 60 kvinnor. Det motsvarar 0,01 personer per tusen invånare.

Kombinationsprodukter,,Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande kombination av levonorgestrel och etinylestradiol (ATC-kod G03AA07) på recept i Sverige år 2015, totalt 134 128 kvinnor och 4 män. Det motsvarar 28 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 15-19 år hos kvinnor.,,Nästan enbart kvinnor hämtade ut sekvenspreparat innehållande kombination av levonorgestrel och etinylestradiol (ATC-kod G03AB03) på recept i Sverige år 2015, totalt 12 450 kvinnor och 1 man. Det motsvarar 2,5 respektive 0,0 personer per tusen invånare [4].

Uppdaterat: 2017-02-09

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  3. Dollery C Sir, editor. Therapeutic drugs. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson