Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Liraglutid

Klassificering: B

Preparat: Saxenda, Victoza, Xultophy®

ATC kod: A10AE56, A10BJ02

Substanser: liraglutid

Sammanfattning

Liraglutid är indicerat vid behandling av typ 2-diabetes i kombination med andra medel då dessa inte givit tillfredsställande glykemisk kontroll.
Det saknas studier med relevanta könsanalyser avseende klinisk effekt och säkerhet för liraglutid. Inga kliniskt relevanta könsskillnader i farmakokinetik har påvisats.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

The pharmacokinetics of a single-dose liraglutide has been investigated in healthy men and women in a clinical trial (16 men, 16 women). When adjusted for body weight, pharmacokinetics of liraglutide were similar in men and women [1]. No sex differences in pharmacokinetics of liraglutide have been reported in patients with type 2-diabetes [2]. However, population pharmacokinetic analyses reported in the FDA-approved labeling identified a 34% reduction in weight-adjusted clearance of liraglutide in women compared with men [3, 4]. Based on the pharmacokinetics of liraglutide, no dosage adjustment according to sex is necessary [3].

Effects

At present, there are no published reports on sex differences in efficacy and safety of liraglutide.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of liraglutide have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut injektionspennor innehållande liraglutid (ATC-kod A10BJ02) på recept i Sverige år 2015, totalt 9 302 män och 7 058 kvinnor. Det motsvarar 1,9 respektive 1,5 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 60-74 år hos båda könen. I genomsnitt var injektionspennor innehållande liraglutid 1,4 gånger vanligare hos män [5].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2014-04-07

Referenser

  1. Damholt B, Golor G, Wierich W, Pedersen P, Ekblom M, Zdravkovic M. An open-label, parallel group study investigating the effects of age and gender on the pharmacokinetics of the once-daily glucagon-like peptide-1 analogue liraglutide. J Clin Pharmacol. 2006;46:635-41. PubMed
  2. Victoza (liraglutide). Summary of Product Characteristics. European Medicines Agency (EMA); 2013.
  3. Victoza (liraglutide). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2013-04-01, cited 2014-04-07]. länk
  4. Sisson EM. Liraglutide: clinical pharmacology and considerations for therapy. Pharmacotherapy. 2011;31:896-911. PubMed
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson