Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Loperamid

Klassificering: B

Preparat: Dimor®, Imodium, Imodium Janssen-Cilag Ltd, Imodium N, Imodium®, Imolopera, Lopacut, Loperamid ABECE, Loperamid Apofri, Loperamid Brown, Loperamid Mylan, Loperamid NET, Loperamide Medical Valley

ATC kod: A07DA03

Substanser: loperamid, loperamidhydroklorid, loperamidoxid (vattenfri), loperamidoxidmonohydrat

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för loperamid.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of loperamide have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of loperamide have been found.

Adverse events

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of loperamide have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter/kapslar innehållande loperamid (ATC-kod A07DA03) på recept i Sverige år 2015, totalt 37 076 kvinnor och 27 302 män. Det motsvarar 7,6 respektive 5,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel ökade med stigande ålder hos båda könen. I genomsnitt var tabletter/kapslar innehållande loperamid 1,2 gånger vanligare hos kvinnor [1].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-06-02

Referenser

  1. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson