Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lynestrenol

Klassificering: B

Preparat: Exlutena®, Ministat, Orgametril, Orgametril®, Restovar®

ATC kod: G03AA03, G03AB02, G03AC02, G03DC03

Substanser: lynestrenol

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

The approved indication for lynestrenol is contraception [1-2]. The substance is not approved in the US [3].

Försäljning på recept

Endast kvinnor hämtade ut tabletter innehållande lynestrenol (ATC-koder G03AC02, G03DC03) på recept i Sverige år 2015, totalt 10 123 kvinnor. Det motsvarar 2,1 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 45-49 år [3].

Uppdaterat: 2016-12-22

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Drugs.com. http://www.drugs.com. [cited 2016-12-20.] länk
  3. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson