Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medroxiprogesteron

Klassificering: B

Preparat: Climopax, Depo-Progevera, Depo-Provera, Depo-Provera®, Divina® Plus, Duova, Indivina, Indivina®, Premique, Provera, Provera®, Trivina®

ATC kod: G03AC06, G03DA02, G03FA12, G03FB06, L02AB02

Substanser: medroxiprogesteron, medroxiprogesteronacetat

Sammanfattning

Medroxiprogesteron används företrädesvis av kvinnor och analys avseende könsskillnader har därför inte bedömts relevant. Godkänd indikation saknas i princip för män förutom i vissa fall vid könsbyte.

Additional information

The registered indications for medroxyprogesterone are anticonception, treatment of secondary amenorrhea, excessive uterine bleeding due to hormonal imbalance, endometriosis-associated pain, and as postmenopausal hormone replacement therapy, all only in women [1-2]. Medroxyprogesterone can also be used for treatment of inoperable, recurrent, and metastatic endometrial cancer [1-2] or renal cell cancer [2]. The latter diagnosis may also be valid in men, as is the off license use for treatment of hypoventilation due to obesity (Picwickian-syndrome) [2].

Medroxyprogesterone is also used off license in paraphilia (atypical or extreme compulsive sexual behaviors) in men [2-3]. In combination with transdermal testosterone, medroxyprogesterone has been used in clinical trials as an anticonception for men [4]. It has also been tried as treatment of hot flashes in men treated with gonadotropin-releasing hormone analogues for prostate cancer [5]. In male-to-female transsexuals, medroxyprogesterone can be used to inhibit androgenes, although it’s less effective than cyproterone acetate [6].

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding pharmacokinetics and dosing of medroxyprogesterone have been found.

Effects

The effect of medroxyprogesterone is to act as an anti-androgene. Thus, the effect differs in men and women. However, comparative studies have not been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of medroxyprogesterone have been found besides what reflects is action as a sex hormone.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut injektionsvätska innehållande medroxiprogesteron (ATC-kod G03AC06) på recept i Sverige år 2016, totalt 23 396 kvinnor och 292 män. Det motsvarar 4,8 respektive 0,06 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 45–49 år hos kvinnor [7].

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande medroxiprogesteron (ATC-kod G03DA02) på recept i Sverige år 2016, totalt 31 167 kvinnor och 52 män. Det motsvarar 6,3 respektive 0,01 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 45–54 år hos kvinnor [7].

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande medroxiprogesteron (ATC-kod L02AB02) på recept i Sverige år 2016, totalt 383 kvinnor och 38 män [7].

Kombinationsprodukter,,Nästan enbart kvinnor hämtade ut kombination av medroxiprogesteron och östrogen (ATC-koder G03FA12, G03FB06) på recept i Sverige år 2016, totalt 17 734 kvinnor och 1 man. Det motsvarar 3,6 respektive 0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 50–59 år hos kvinnor [7].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2017-03-21

Referenser

  1. Fass.se för vårdpersonal url
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2017-05-23]. länk
  3. Cross BS, DeYoung GR, Furmaga KM. High-dose oral medroxyprogesterone for inappropriate hypersexuality in elderly men with dementia: a case series. Ann Pharmacother. 2013;47:e1. PubMed
  4. Soufir JC, Meduri G, Ziyyat A. Spermatogenetic inhibition in men taking a combination of oral medroxyprogesterone acetate and percutaneous testosterone as a male contraceptive method. Hum Reprod. 2011;26:1708-14. PubMed
  5. Irani J, Salomon L, Oba R, Bouchard P, Mottet N. Efficacy of venlafaxine, medroxyprogesterone acetate, and cyproterone acetate for the treatment of vasomotor hot flushes in men taking gonadotropin-releasing hormone analogues for prostate cancer: a double-blind, randomised trial. Lancet Oncol. 2010;11:147-54. PubMed
  6. Gooren L. Hormone treatment of the adult transsexual patient. Horm Res. 2005;64 Suppl 2:31-6. PubMed
  7. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-06-20.] länk

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson