Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Meklozin

Klassificering: B

Preparat: Postafen®

ATC kod: R06AE05

Substanser: meklozin, meklozindihydroklorid, meklozindihydroklorid (vattenfri), meklozindihydrokloridmonohydrat

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för meklozin.

Additional information

Meclozine in English literature is known as meclizine.

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics of meclizine have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of meclizine have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of meclizine have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande meklozin (ATC-kod R06AE05) på recept i Sverige år 2015, totalt 9 202 kvinnor och 3 578 män. Det motsvarar 1,9 respektive 0,7 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande meklozin 2,6 gånger vanligare hos kvinnor [1].

Uppdaterat: 2022-06-22

Litteratursökningsdatum: 2016-12-13

Referenser

  1. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson