Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metoprolol

Klassificering: A

Preparat: Bloxazoc, MetoHEXAL Succ, Metomylan, Metoprolol 1A Farma Retard, Metoprolol AB Unimedic, Metoprolol Abcur, Metoprolol Actavis, Metoprolol Ebb, Metoprolol Orifarm, Metoprolol Orion, Metoprolol Sandoz, Metoprolol Teva, Metoratio, Mozoc, Mozoc®, Selokeen, Seloken, Seloken ZOC, Seloken®, SelokenZOC®

ATC kod: C07AB02

Substanser: metoprolol, metoprololsuccinat, metoprololtartrat

Sammanfattning

Den blodtryckssänkande effekten av metoprolol är likvärdig hos kvinnor och män. Det finns motstridiga resultat från studier som visar könsskillnader i mortalitet vid akut hjärtinfarkt.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Studies in healthy volunteers have shown that after metoprolol administration, women have higher AUC and lower clearance than men [1, 2].No sex differences in pharmacokinetics of p.o. and i.v. metoprolol have been observed (9 men, 9 women) [3]. No sex differences in pharmacokinetics of metoprolol in children 6-17 years old have been observed (n=120)[4]. Based on the sex differences in pharmacokinetics of metoprolol, it is suggested that women may require lower than standard doses to avoid adverse effects. On the other hand, men may require larger doses to require therapeutic benefit [1].

Effects

According to the pharmacokinetics of metoprolol, women should have obtained higher plasma levels and the pharmacologic effects of metoprolol should have been greater. However, the concentration-effect relationship for metoprolol do not differ between men and women [1].

Coronary artery disease

One study found that metoprolol treated men had better anti-ischemic effects, measured as exercise duration and metabolic equivalents (METS), than women [5].

Heart failure

Mortality results from MERIT-HF trial in patients with heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) (3093 men, 898 women) showed very similar survival benefits in women and men with NYHA II-IV heart failure [6].

Hypertension

The antihypertensive effect of metoprolol in patients with mild to moderate hypertension (45 men, 116 women) was analyzed in an open and uncontrolled trial of metoprolol and was similar in men and women [7].

Myocardial infarction

A clinical study (4353 men, 1121 women) found no sex differences of the metoprolol effect (200 mg once daily) on post-infarction mortality [8].

Adverse effects

In an open uncontrolled trial of metoprolol in mild to moderate hypertension (45 men, 116 women), the incidence of side effects increased with age but was not influenced by the patient’s sex [7].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut läkemedel innehållande metoprolol (ATC-kod C07AB02) på recept i Sverige år 2018, totalt 294 2152 män och 286 285 kvinnor. Det motsvarar 58 respektive 57 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel ökade med stigande ålder hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande metoprolol 1,1 gånger vanligare hos män [9].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2019-05-06

Referenser

  1. Luzier AB, Killian A, Wilton JH, Wilson MF, Forrest A, Kazierad DJ. Gender-related effects on metoprolol pharmacokinetics and pharmacodynamics in healthy volunteers. Clin Pharmacol Ther. 1999;66:594-601. PubMed
  2. Sharma A, Pibarot P, Pilote S, Dumesnil JG, Arsenault M, Bélanger PM et al. Toward optimal treatment in women: the effect of sex on metoprolol-diphenhydramine interaction. J Clin Pharmacol. 2010;50(2):214-25. PubMed
  3. Schaaf LJ, Campbell SC, Mayersohn MB, Vagedes T, Perrier DG. Influence of smoking and gender on the disposition kinetics of metoprolol. Eur J Clin Pharmacol. 1987;33:355-61. PubMed
  4. Kapsargo (metoprolol). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2018-06-19, cited 2019-05-06]. länk
  5. Cocco G, Chu D. The anti-ischemic effect of metoprolol in patients with chronic angina pectoris is gender-specific. Cardiology. 2006;106:147-53. PubMed
  6. Ghali JK, Piña IL, Gottlieb SS, Deedwania PC, Wikstrand JC, MERIT-HF Study Group. Metoprolol CR/XL in female patients with heart failure: analysis of the experience in Metoprolol Extended-Release Randomized Intervention Trial in Heart Failure (MERIT-HF). Circulation. 2002;105:1585-91. PubMed
  7. Fredman RM. Metoprolol for hypertension Open trial in general practice. Med J Aust. 1982;2(8):378-80. PubMed
  8. Olsson G, Wikstrand J, Warnold I, Manger Cats V, McBoyle D, Herlitz J et al. Metoprolol-induced reduction in postinfarction mortality: pooled results from five double-blind randomized trials. Eur Heart J. 1992;13:28-32. PubMed
  9. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2018 [cited 2019-03-08.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson