Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metronidazol – lokalt

Klassificering: A

Preparat: Flagyl, FLAGYL Comp. emätinpuikko, Flagyl®, Metronidazol 2care4, Robaz, Rosazol, Rozex, Rozex®, Zidoval

ATC kod: D06BX01, G01AF01

Sammanfattning

En studie av metronidazol gel vid rosacea visade likartad effekt hos kvinnor och män.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of topical metronidazole have been found. No difference between men and women has been shown for transdermal absorption in general [1].

Effects

In an open-label community-based study (145 men, 437 women) investigating the responsiveness to twice-daily application of metronidazole topical gel 0.75% in subjects with rosacea, the efficacy in reducing lesion count and improving rosacea severity was equivalent in men and women [2]. A small study of patients with mild or moderate papulopustular rosacea (7 men, 25 women) showed that 8 weeks treatment with topical metronidazole or terbinafine yielded similar effect in men and women [3]. Rosacea is a common chronic facial skin disease in which women are approximately 2-3 times more likely than men to be affected [4].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of topical metronidazole have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut kräm/gel innehållande metronidazol (ATC-kod D06BX01) på recept i Sverige år 2015, totalt 14 287 kvinnor och 7329 män. Det motsvarar 2,9 respektive 1,5 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70-79 år hos båda könen. I genomsnitt var kräm/gel innehållande metronidazol 2,4 gånger vanligare hos kvinnor [4].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2017-01-17

Referenser

  1. Schwartz JB. The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 2003;42:107-21. PubMed
  2. Wolf JE, Del Rosso JQ. The CLEAR trial: results of a large community-based study of metronidazole gel in rosacea. Cutis. 2007;79:73-80. PubMed
  3. Serdar ZA, Yaşar Ş. Efficacy of 1% terbinafine cream in comparison with 075% metronidazole gel for the treatment of papulopustular rosacea. Cutan Ocul Toxicol. 2011;30:124-8. PubMed
  4. Blount BW, Pelletier AL. Rosacea: a common, yet commonly overlooked, condition. Am Fam Physician. 2002;66:435-40. PubMed
  5. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2017-01-26.] länk

Författare: Alaa Falemban, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson