Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mikonazol

Klassificering: B

Preparat: Cortimyk, Daktacort®, Daktar®, Mikonazol CCS

ATC kod: D01AC02, D01AC20

Substanser: mikonazol, mikonazolnitrat

Sammanfattning

De flesta studierna avser studierna handlar om behandling av vaginala infektioner och därför saknas analyser av köns- och genusskillnader.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No difference between men and women has been shown for transdermal absorption in general [1].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding effects of mikonazol have been found.

Adverse events

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of mikonazol have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Kräm innehållande mikonazol (ATC-kod D01AC02) köps huvudsakligen receptfritt och därför saknas könsspecifika användningsdata [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2017-02-21

Referenser

  1. Schwartz JB. The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 2003;42:107-21. PubMed
  2. Concise. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2017-03-02.] länk

Författare: Maria Enghag

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson