Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Misoprostol

Klassificering: B

Preparat: Angusta, Arthrotec forte, Arthrotec®, Arthrotec® forte, Cytotec, Cytotec®, Diklofenak/Misoprostol Actavis, Medabon, Misodel, Misofar

ATC kod: A02BB01, G02AD06, G03XB51, M01AB55, M01BX

Substanser: misoprostol

Sammanfattning

Misoprostol har dels en könsspecifik användning i samband med partus respektive elektiv abort, dels en användning av båda könen för att förhindra/läka gastroduodenala sår orsakade av NSAID-behandling. Vid indikationen som kan vara aktuell för både män och kvinnor är publicerade data med relevant analys av könsskillnader ytterst sparsam vad gäller dosering, effekt och säkerhet.

Eftersom substansen är abortinducerande och dessutom har en teratogen risk bör användning av misoprostol som gastroduodenalskydd vid NSAID-behandling undvikas hos flickor/kvinnor som kan tänkas bli gravida. För mer information, se kunskapsstödet Janusmed fosterpåverkan.

Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män på de indikationer som är aktuella för båda könen är mycket begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling men risken för fosterpåverkan måste beaktas hos fertila kvinnor.

Additional information

Misoprostol is an oral synthetic prostaglandin E1 analog with various indications. It is used in both men and women for prevention of NSAID-induced gastropathy . In women, misoprostol in combination with mifepristone (RU-486) is used for termination of early pregnancy [1-3]. Misoprostol alone can also be used for cervical ripening and labor induction, to prevent postpartum hemorrhage [1-3] although these indications are not approved by FDA [2].

Pharmacokinetics and dosing

No studies with clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of misoprostol have been found.

Effects

The effect of misoprostol in gastroduodenal protection of NSAID induced ulcers or erosions have been shown in several studies including 35-76% women [4]. Relevant sex analyses have not been found. A database study including data from three large multicenter trials of healing of gastroduodenal ulcers with omeprazole or misoprostol (655 men, 1134 women, of whom 165 men and 138 women were treated with misoprostol) found more men (29%) to have had a duodenal ulcer only compared to women (16%). In women, duodenal ulcers were more common [5]. The overall chance of treatment success was lower in men (OR 0.79) (5)[5]. The original publication of the effect of misoprostol lacks a relevant sex analysis [6].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of misoprostol have been found.

Reproductive health issues

Misoprostol has a boxed warning that administration to women who are pregnant can cause birth defects, abortion, premature birth or uterine rupture [7]. Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

A small study in healthy volunteers (11 men, 9 women) investigating the immunosuppressive effect of misoprostol found that misoprostol treatment increased levels of Interleukin 4 in men but decreased the level in women (8)[8]. Levels of Interferon gamma was more reduced in women compared to men [8].

Two French studies using questionnaires on GPs attitudes to prescription of gastroprotective agents together with NSAID show contradictory results. One showed that women were perceived to have a greater need [9], one published almost a decade later showed no perceived correlation between risk and patient’s sex [10]. A large North-American study in patients with rheumatoid arthritis (2570 men, 6266 women) found no correlation between patient’s sex and the risk of gastrointestinal complications [11].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande misoprostol för behandling av magsår (ATC-kod A02BB01) på recept i Sverige år 2016, totalt 288 kvinnor och 140 män.

Läkemedel innehållande misoprostol för igångsättande av förlossningsarbete eller i samband med elektiv abort (ATC-kod G02AD06) används bara av kvinnor och på sjukhus och därför saknas användningsdata.

Kombinationsprodukter

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande kombination av misoprostol och diklofenak (ATC-kod M01BX) på recept i Sverige år 2016, totalt 3 949 kvinnor och 3 251 män. Det motsvarar 0,8 respektive 0,7 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70-79 år hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande kombination av misoprostol och diklofenak 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [12].

Uppdaterat: 2019-03-13

Litteratursökningsdatum: 2017-07-12

Referenser

 1. Cytotec (misoprostol). Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency (MPA); 2012.
 2. Physicians' Digital Reference. http://www.pdr.net. [cited 2017-07-12]. länk
 3. CYTOTEC (misoprostol). Summary of Product Characteristics. http://www.medicines.org.uk/emc [cited 2017-07-12]
 4. Leontiadis GI, Sreedharan A, Dorward S, Barton P, Delaney B, Howden CW et al. Systematic reviews of the clinical effectiveness and cost-effectiveness of proton pump inhibitors in acute upper gastrointestinal bleeding. Health Technol Assess. 2007;11:iii-iv, 1-164. PubMed
 5. Hawkey CJ, Wilson I, Naesdal J, Långström G, Swannell AJ, Yeomans ND. Influence of sex and Helicobacter pylori on development and healing of gastroduodenal lesions in non-steroidal anti-inflammatory drug users. Gut. 2002;51:344-50. PubMed
 6. Hawkey CJ, Karrasch JA, Szczepañski L, Walker DG, Barkun A, Swannell AJ et al. Omeprazole compared with misoprostol for ulcers associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs Omeprazole versus Misoprostol for NSAID-induced Ulcer Management (OMNIUM) Study Group. N Engl J Med. 1998;338:727-34. PubMed
 7. Misoprostol (misoprostol) DailyMed. DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2016-02-12, cited 2017-07-12]. länk
 8. Waiser J, Böhler T, Stoll J, Schumann B, Budde K, Neumayer HH. The immunosuppressive potential of misoprostol--efficacy and variability. Clin Immunol. 2003;109:288-94. PubMed
 9. Bergmann JF, Pichot L, de Pouvourville G, Chassany O, Caulin C, Segrestaa JM. [Prevention of gastroduodenal lesions induced by non-steroidal anti-inflammatory agents Economic analysis from a survey of 356 physicians]. Presse Med. 1992;21:979-82. PubMed
 10. Clinard F, Bardou M, Sgro C, Lefevre N, Raphael F, Paille F et al. Non-steroidal anti-inflammatory and cytoprotective drug co-prescription in general practice A general practitioner-based survey in France. Eur J Clin Pharmacol. 2001;57:737-43. PubMed
 11. Silverstein FE, Graham DY, Senior JR, Davies HW, Struthers BJ, Bittman RM et al. Misoprostol reduces serious gastrointestinal complications in patients with rheumatoid arthritis receiving nonsteroidal anti-inflammatory drugs A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern Med. 1995;123:241-9. PubMed

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson