Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mometason

Klassificering: A

Preparat: Aphiahsone, Asmanex HFA, Asmanex® Twisthaler®, Atectura Breezhaler, Demoson, Dulera, Elocom, Elocon®, Elosalic®, Enerzair Breezhaler, Momenex, Mometason ABECE, Mometason Apofri, Mometason Glenmark, Mometason Orion, Mometasone Actavis, Mometasone Teva, Mommox, Nasomet, Nasonex, Nasonex®, Orimox, Ovixan

ATC kod: D07AC13, D07XC03, R01AD09, R03AK09, R03AK14, R03AL12, R03BA07

Substanser: mometason, mometasonfuroat, mometasonfuroatmonohydrat

Sammanfattning

Det saknas publicerade randomiserade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekten av mometason vid allergisk rinit, astma eller hudåkommor.

En randomiserad dubbelblindad placebokontrollerad studie på barn visade att mometason nässpray inte hämmar tillväxten, varken hos flickor eller pojkar.

Additional information

Mometasone is a corticosteroid used in treatment of allergic rhinitis, asthma and dermatological conditions.

Pharmacokinetics and dosing

The systemic bioavailability of mometasone furoate 400 µg administrated as dry-powder inhaler has been evaluated in healthy volunteers in a randomized, open-label, crossover study (12 men, 12 women). There were no difference in mean absolute bioavailability between men and women (1.04% vs. 0.89%) [1].

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of mometasone in allergic rhinitis, asthma or dermatologic conditions have been found.

The benefit of topical or systemic administration of corticosteroids in patients with olfactory dysfunction was evaluated in a retrospective nonrandomized study (46 men, 46 women). Patients were prescribed either mometasone nasal spray for 1-3 months or oral prednisolone for 21 days (starting dose 40 mg). Mometasone nasal spray did not improve olfactory function, while use of prednisolone led to improvement. Response to therapy was not related to patient’s sex, duration of disease or presence of parosmia dysfunction [2].

Adverse effects

Systemic corticosteroids have been associated with inhibition of growth in children. The effect of mometasone nasal spray on growth in prepubertal children age 3-9 years with allergic rhinitis was evaluated in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial (66 boys, 32 girls). In this study, after one year of treatment, mometasone did not retard growth, neither in girls nor in boys [3].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut nässpray innehållande mometason (ATC-kod R01AD09) på recept i Sverige år 2015, totalt 196 000 kvinnor och 146 097 män. Det motsvarar 40 respektive 30 personer per tusen invånare. I genomsnitt var nässpray innehållande mometason 1,4 gånger vanligare hos kvinnor [4].

Fler kvinnor än män hämtade ut kutana läkemedel innehållande mometason (ATC-kod D07AC13) på recept i Sverige år 2015, totalt 102 192 kvinnor och 85 773 män. Det motsvarar 21 respektive 18 personer per tusen invånare. I genomsnitt var kutana läkemedel innehållande mometason 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [4].

Fler kvinnor än män hämtade ut inhalationspulver innehållande mometason (ATC-kod R03BA07) på recept i Sverige år 2015, totalt 1 407 kvinnor och 868 män [4].

Kombinationsprodukter,,Något fler kvinnor än män hämtade ut kombination av mometason och salicylsyra (ATC-kodXC03) på recept i Sverige år 2015, totalt 101 kvinnor och 88 män [4].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2016-09-15

Referenser

  1. Affrime MB, Cuss F, Padhi D, Wirth M, Pai S, Clement RP, Lim J, Kantesaria B, Alton K, Cayen MN. Bioavailability and metabolism of mometasone furoate following administration by metered-dose and dry-powder inhalers in healthy human volunteers. J Clin Pharmacol 2000 Nov;40(11):1227-36 PubMed
  2. Heilmann S, Huettenbrink KB, Hummel T. Local and systemic administration of corticosteroids in the treatment of olfactory loss. Am J Rhinol. 2004;18:29-33. PubMed
  3. Schenkel EJ, Skoner DP, Bronsky EA, Miller SD, Pearlman DS, Rooklin A et al. Absence of growth retardation in children with perennial allergic rhinitis after one year of treatment with mometasone furoate aqueous nasal spray. Pediatrics. 2000;105:E22. PubMed
  4. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-09-15.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson