Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumklorid - lokalt

Klassificering: B

Preparat: Fenuril®, Fenuril®-Hydrokortison, Karbasal, Karbiderm, Monilen, Natriumklorid APL, Natriumklorid i Emulgon® APL

ATC kod: D02AE01, D07XA01, S01XA03

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för natriumklorid vid utvärtes bruk.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of topical sodium chloride have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of topical sodium chloride have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the adverse effects of topical sodium chloride have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Natriumklorid ingår i följande i kombinationer

Fler kvinnor än män hämtade ut kräm innehållande karbamid (ev. i kombination med mjölksyra eller natriumklorid) (ATC-kod D02AE01) på recept i Sverige år 2015, totalt 122 309 kvinnor och 85 452 män. Det motsvarar 25 respektive 18 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var kräm innehållande karbamid 1,4 gånger vanligare hos kvinnor [1]. Kombinatioen natriumklorid/karbamid utgör 18% av den totala försäljningen i denna ATC-kod [2].

Något fler kvinnor än män hämtade ut kräm innehållande kombination av hydrokortison, karbamid och natriumklorid (ATC-kod D07XA01) på recept i Sverige år 2015, totalt 2 169 kvinnor och 1 712 män. Det motsvarar 0,4 respektive 0,4 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen.  I åldersgruppen yngre än 70 år var kräm innehållande kombination av hydrokortison, karbamid och natriumklorid i genomsnitt 1,5 gånger vanligare hos kvinnor och i åldersgruppen 70 år och äldre i genomsnitt 1,2 gånger vanligare hos män [1].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-11-30

Referenser

  1. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk
  2. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Maria Enghag, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson