Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumkromoglikat - lokalt

Klassificering: B

Preparat: Allgil, Crominet, Cromo-CT, Lecrolyn, Lecrolyn sine, Lomudal, Lomudal Nasal, Lomudal®, Lomudal® Nasal, Lomusol Nasal, Nasalcrom, Natriumkromoglikat ABECE, Pollicrom, Pollyferm®

ATC kod: R01AC01, R03BC01, S01GX01

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende farmakokinetik, dosering och säkerhet för natriumkromoglikat. Effekten av natriumkromoglikat som tårfilmsstabilisator var i en studie bättre hos kvinnor än hos män.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of sodium cromoglycate have been found.

Effects

In a randomized study of sodium cromoglycate’s prolonging effect of tear film break up time in patients with an [abnormal tear film break-up] acute tear film break up phenomenon (13 men, 28 women) men had a lower increase in mean tear film break up time than women (39% vs 83%) [1]. Women have been shown to have a higher concentration of magnesium ions in their tear fluid [2]. A hypothesis to explain the better effect is that magnesium ions in tear fluid induce gelling of sodium cromoglycate thus creating a protective film [1].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the adverse effects of sodium cromoglycate have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut nässpray innehållande natriumkromoglikat (ATC-kod R01AC01) på recept i Sverige år 2015, totalt 3 475 kvinnor och 2 796 män. Det motsvarar 0,7 respektive 0,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 50-59 år hos kvinnor och i åldersgruppen 0-14 år hos män. I åldersgruppen 0-14 år var nässpray innehållande natriumkromoglikat i genomsnitt 1,8 gånger vanligare hos pojkar och i åldersgruppen 25-84 år i genomsnitt 1,9 gånger vanligare hos kvinnor [3].

Ögondroppar innehållande natriumkromoglikat (ATC-kod S01GX01) köps huvudsakligen receptfritt och därför saknas könsspecifika användningsdata [4].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-10-21

Referenser

  1. Felius K, van Bijsterveld OP. Effect of sodium cromoglycate on tear film break-up time. Ann Ophthalmol. 1984;16:80-2. PubMed
  2. Frauch P. [Lacrimal gland secretion and precorneal film in healthy humans]. Pharm Acta Helv. 1978;53:1-16. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk
  4. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Maria Enghag, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson