Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumlaurylsulfoacetat

Klassificering: B

Preparat: Microlax®

ATC kod: A06AG11

Substanser: natriumlaurylsulfoacetat

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och säkerhet för natriumlaurylsulfoacetat (även kallad laurilsulfat).

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of sodium lauryl sulphate have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of sodium lauryl sulphate have been found.

Adverse effects

The skin irritability of volunteers to sodium lauryl sulphate (2% aqueous) has been studied by measuring skin vapour loss (SVL) (23 men, 15 women). The study found that female skin is more easily irritated [1].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Läkemedel innehållande natriumlaurylsulfoacetat (ATC-kod A06AG11) köps huvudsakligen receptfritt och därför saknas könsspecifika användningsdata [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-08-20

Referenser

  1. Goh CL, Chia SE. Skin irritability to sodium lauryl sulphate--as measured by skin water vapour loss-by sex and race. Clin Exp Dermatol. 1988;13:16-9. PubMed
  2. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson