Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumlaurylsulfoacetat

Klassificering: B

Preparat: Microlax®

ATC kod: A06AG11

Substanser: natriumlaurylsulfoacetat

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt och säkerhet för natriumlaurylsulfoacetat (även kallad laurilsulfat).
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of sodium lauryl sulphate have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of sodium lauryl sulphate have been found.

Adverse effects

The skin irritability of volunteers to sodium lauryl sulphate (2% aqueous) has been studied by measuring skin vapour loss (SVL) (23 men, 15 women). The study found that female skin is more easily irritated [1].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Läkemedel innehållande natriumlaurylsulfoacetat (ATC-kod A06AG11) köps huvudsakligen receptfritt och därför saknas könsspecifika användningsdata [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-08-20

Referenser

  1. Goh CL, Chia SE. Skin irritability to sodium lauryl sulphate--as measured by skin water vapour loss-by sex and race. Clin Exp Dermatol. 1988;13:16-9. PubMed
  2. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson