Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nomegestrol

Klassificering: B

Preparat: Zoely

ATC kod: G03AA14

Substanser: nomegestrol, nomegestrolacetat

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

The approved indication for nomegestrol in combination with estradiol is contraception [1,2]. Nomegestrol alone is approved for  hormone replacement therapy after menopause [2]. The substance is not approved used in the US [2].

Försäljning på recept

Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande kombination av nomegestrol och estradiol (ATC-kod G03AA14) på recept i Sverige år 2015, totalt 19 029 kvinnor och 1 man. Det motsvarar 3,9 respektive 0,0 personer per tusen invånare [3].

Uppdaterat: 2016-12-23

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Ruan X, Seeger H, Mueck AO. The pharmacology of nomegestrol acetate. Maturitas. 2012;71:345-53. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson