Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Norelgestromin

Klassificering: B

Preparat: Evra®

ATC kod: G03AA13

Substanser: norelgestromin

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

The approved indication for norelgestromine in combination with ethinylestradiol is contraception [1,2].

Försäljning på recept

Nästan enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande kombination av norelgestromin och etinylestradiol (ATC-kod G03AA13) på recept i Sverige år 2015, totalt 6 385 kvinnor och 2 män. Det motsvarar 1,3 respektive 0,0 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 20-24 år hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2016-12-23

Litteratursökningsdatum: 2016-12-20

Referenser

  1. Fass.se [cited 2016-12-20]. länk
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2016-12-20]. länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-12-19.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Mia von Euler, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson