Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Norgestimat

Klassificering: B

Preparat: Amorest 28, Cilest, Cilest®, Cilest® 28

ATC kod: G03AA11

Substanser: norgestimat

Sammanfattning

Eftersom substansen bara används av kvinnor har analys avseende könsskillnader inte bedömts relevant.

Additional information

The approved indication for norgestimate in combination with ethinylestradiol is contraception [1,2], and in some countries in hormone replacement therapy in combination with estradiol [2].

Försäljning på recept

Enbart kvinnor hämtade ut tabletter innehållande kombinationen norgestimat och etinylestradiol (ATC-kod G03AA11) på recept i Sverige år 2016, totalt 21 583 kvinnor. Det motsvarar 4,4 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 15-24 år [3].

Uppdaterat: 2017-04-25

Litteratursökningsdatum: 2017-04-11

Referenser

  1. Amorest (etinylestradiol/norgestimat). Fass.se [www]. [updated 2015-09-17, cited 2017-04-11]. länk
  2. Physicians' Desk Reference. http://www.pdr.net. [cited 2017-04-11]. länk
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-04-11.] länk

Författare: Mia von Euler, Maria Enghag

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson