Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nystatin

Klassificering: B

Preparat: Adiclair, Biofanal, FLAGYL Comp. emätinpuikko, Mycostatin, Mycostatin®, Mykundex Mono Salbe, Nystaderm, Nystatin acis, Nystatin fem JENAPHARM, Nystatin Orifarm, Nystimex, Nyvigan

ATC kod: A07AA02, D01AA01, G01AA01, G01AF01

Substanser: nystatin

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för nystatin.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of nystatin have been found.

Effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of nystatin have been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of nystatin have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

In some countries, nystatin is available as vaginal preparations. They may damage latex contraceptives and thus additional contraceptives may be needed [1].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande nystatin (ATC-kod A07AA02) på recept i Sverige år 2015, totalt 37 150 kvinnor och 20 191 män. Det motsvarar 7,6 respektive 4,1 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 80 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande nystatin 1,8 gånger vanligare hos kvinnor [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-06-02

Referenser

  1. Martindale: The Complete Drug Reference. Pharmaceutical Press.
  2. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson