Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olodaterol

Klassificering: A

Preparat: Spiolto Respimat, Striverdi Respimat

ATC kod: R03AC19, R03AL06

Substanser: olodaterol, olodaterolhydroklorid

Sammanfattning

Det saknas kontrollerade studier om skillnaden mellan könen avseende effekt och farmakokinetik för olodaterol. De flesta studier har betydligt fler män än kvinnor. En metaanalys visade att ingen dosjustering av olodaterol krävdes med avseende på kön.

Additional information

COPD (Chronic obstructive pulmonary disease) affects more women than men and women often get a more serious and rapidly progressive disease [1]. However, it should be noted that most studies included more men than women, limiting the applicability to female patients [2]. In a systematic review, the distribution varied from 50 to 93% men [3].

Pharmacokinetics and dosing

A pharmacokinetic meta-analysis based on two controlled trials (n=405 with COPD, n=296 with asthma) showed that no dose adjustment was necessary based on patient’s sex, with systemic exposure of olodaterol [4].

Effects

A study showed tiotropium+ olodaterol FDC (fixed-dose combination) to improve lung function over monocomponents in patients with COPD GOLD 2 -4 disease (3761 men, 1397 women), irrespective of prior treatment with LAMA (long-acting muscarinic antagonist) or LABA (long-acting β2-agonist). Pooled data for patient’s sex may indicate monotherapy with olodaterol being more effective for women compared to men in a forest plot, but FDC was superior in both groups. No statistical comparisons were made between subgroups. The low number of female patients in the pooled analysis is insufficient to draw any conclusions on sex differences [5]. No other studies with a clinically relevant sex analysis regarding the effects of olodaterol alonehave been found.

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the adverse effects of olodaterol have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande olodaterol (ATC-kod R03AC19) på recept i Sverige år 2019, totalt 704 kvinnor och 434 män [6].

Fler kvinnor än män hämtade ut läkemedel innehållande kombination av olodaterol och tiotropium (ATC-kod R03AL06) på recept i Sverige år 2019, totalt 9 336 kvinnor och 7 114 män. Det motsvarar 1,8 respektive 1,4 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 75-84 år hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande kombination av olodaterol och tiotropium 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [6].

Uppdaterat: 2020-09-24

Litteratursökningsdatum: 2020-08-03

Referenser

  1. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Socialstyrelsen. [updated 2018-01-29, cited 2020-09-14]. länk
  2. Chronic obstructive pulmonary disease: olodaterol - Evidence summary [ESNM54]. National Institute for Health and Care Excellence [www]. [updated 2015-02-03, cited 2020-08-03]. länk
  3. Farne HA, Cates CJ. Long-acting beta2-agonist in addition to tiotropium versus either tiotropium or long-acting beta2-agonist alone for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(10):CD008989. PubMed
  4. Spiolto Respimat (olodaterol/tiotropium). Summary of Product Characteristics. Swedish Medical Products Agency [updated 2020-03-31, cited 2020-08-05]
  5. Ferguson GT, Fležar M, Korn S, Korducki L, Grönke L, Abrahams R, Buhl R. Efficacy of Tiotropium + Olodaterol in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease by Initial Disease Severity and Treatment Intensity: A Post Hoc Analysis. Adv Ther. 2015;32(6):523-536. PubMed
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2019 [cited 2020-03-10.] länk

Författare: Ishita Huq

Faktagranskat av: Diana Rydberg, Carl-Olav Stiller

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson