Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxazepam

Klassificering: A

Preparat: Oxascand, Sobril®

ATC kod: N05BA04

Substanser: oxazepam

Sammanfattning

Oxazepam har effekt hos både kvinnor och män. Det finns beskrivna könsskillnader i biverkningsmönster men det är oklart vad som är direkt relaterat till läkemedlet. De rapporterade farmakokinetiska skillnaderna är motsägelsefulla och av tveksam klinisk relevans.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

Studies show conflicting results whether there are sex differences in oxazepam pharmacokinetics or not. In a single-dose pharmacokinetic study 30 mg oxazepam tablets were given to healthy volunteers (18 men, 20 women). Elimination half-life was 20% shorter, and total clearance was 29% higher in men than in women [1]. However, no  differences in kinetics between men and women were found in a study using similar methods (22 men, 9 women) [5]. Despite the pharmacokinetic differences of oxazepam, the clinical studies have shown effect with similar doses in men and women and no sex differentiation in dosing has been suggested [6].

An in vitro analysis of human liver samples (38 men, 16 women) has shown higher activity in oxazepam glucuronidation in male than female samples [7] .

Effects

A randomized double-blind study on insomnia in hospitalized patients (29 men, 30 women) comparing midazolam and oxazepam with placebo found no differences in sleep onset latency or sleep duration between men and women [8].

Adverse effects

The frequency of adverse effects of benzodiazepines experienced in psychiatric outpatients has been evaluated in a questionnaire (60 men, 19 women). All women and 91% of men had at least one adverse effect. The mean number of adverse events was 4.8 in both men and women. The most commonly reported adverse effects in both men and women were sleepiness, slowness and fatigue. The most evident sex difference was the higher prevalence of dizziness in women (31%) than men (6%) [2].The risk of falls when using benzodiazepines was studied in a registry study (124009 men, 197413 women). Higher age and female sex was associated with a higher incidence of falls among benzodiazepine users and controls. The risk of falling was higher among benzodiazepine users, more pronouncedly so in men. A history of treatment of alcohol abuse was an important risk factor for falls in this group with an odds ratio of 10.7 in men and 4.3 in women. The benzodiazepines showing the highest increase in risk of falls were flurazepam and triazolam followed by, oxazepam, lorazepam and diazepam in falling order [3].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Other information

A Swedish register-based study conducted on a geriatric population (280623 men, 450482 women, age ≥75) has shown a higher probability for women to use  benzodiazepines/benzodiazepine related drugs [4].

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande oxazepam (ATC-kod N05BA04) på recept i Sverige år 2015, totalt 169 172 kvinnor och 82 376 män. Det motsvarar 35 respektive 17 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var tabletter innehållande oxazepam 1,8 gånger vanligare hos kvinnor [9].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-04-21

Referenser

  1. Greenblatt DJ, Divoll M, Harmatz JS, Shader RI. Oxazepam kinetics: effects of age and sex. J Pharmacol Exp Ther. 1980;215:86-91. PubMed
  2. Arbanas G, Arbanas D, Dujam K. Adverse effects of benzodiazepines in psychiatric outpatients. Psychiatr Danub. 2009;21:103-7. PubMed
  3. Neutel CI, Hirdes JP, Maxwell CJ, Patten SB. New evidence on benzodiazepine use and falls: the time factor. Age Ageing. 1996;25:273-8. PubMed
  4. Johnell K, Fastbom J. The use of benzodiazpines and related drugs amongst older people in Sweden: associated factors and concomitant use of other psychotropics. Int J Geriatr Psychiatry. 2009;24:731-8. PubMed
  5. Ochs HR, Greenblatt DJ, Otten H. Disposition of oxazepam in relation to age, sex, and cigarette smoking. Klin Wochenschr. 1981;59:899-903. PubMed
  6. Sobril (oxazepam). Summary of Product Characteristics. Medical Products Agency Sweden; 2014.
  7. Court MH, Hao Q, Krishnaswamy S, Bekaii-Saab T, Al-Rohaimi A, von Moltke LL et al. UDP-glucuronosyltransferase (UGT) 2B15 pharmacogenetics: UGT2B15 D85Y genotype and gender are major determinants of oxazepam glucuronidation by human liver. J Pharmacol Exp Ther. 2004;310:656-65. PubMed
  8. Gallais H, Casanova P, Fabregat H. Midazolam and oxazepam in the treatment of insomnia in hospitalized patients. Br J Clin Pharmacol. 1983;16 Suppl 1:145S-149S. PubMed
  9. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-29] länk

Författare: Anna Garmén, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson