Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxitetracyklin

Klassificering: B

Preparat: Oxytetracyclin-Augensalbe Jenapharm, Oxytetral, Terracortril med polymyxin B, Terracortril med Polymyxin B, Terra-Cortril med polymyxin B, Terracortril®, Terracortril® med Polymyxin B, Terramycin®-polymyxin B, Terramycin-Polymyxin B

ATC kod: D06AA03, D07CA01, J01AA06, S01AA04, S03CA04

Substanser: oxitetracyklin, oxitetracyklindihydrat, oxitetracyklinhydroklorid, oxitetracyklinkalcium

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för oxytetracyklin.

Additional information

Pharmacokineticsand dosing

No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of oxytetracycline have been found.

Effects

No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the effects of oxytetracycline have been found.

Adverse effects

No studies with a clinical relevant sex analysis regarding the adverse effects of oxytetracycline have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut ögon-/öronläkemedel innehållande kombination av hydrokortison, oxitetracyklin och polymyxin B (ATC-kod S03CA04) på recept i Sverige år 2015, totalt 128 472 kvinnor och 100 314 män. Det motsvarar 26 respektive 21 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 70 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var ögon-/öronläkemedel innehållande kombination av hydrokortison, oxitetracyklin och polymyxin B 1,3 gånger vanligare hos kvinnor [1].,,,Fler kvinnor än män hämtade ut kräm/salva innehållande kombination av hydrokortison och antibiotika (ATC-kod D07CA01) på recept i Sverige år 2015, totalt 10 215 kvinnor och 7 640 män. Det motsvarar 2,1 respektive 1,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. I genomsnitt var kräm/salva innehållande kombination av hydrokortison och antibiotika 1,4 gånger vanligare hos kvinnor [1]. Kombinationen oxitetracyklin/hydrokortison utgör 43% av den totala försäljningen i denna ATC-kod [2].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2015-10-20

Referenser

  1. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-04-05.] länk
  2. Conicse. Stockholm: eHälsomyndigheten. 2015 [cited 2016-03-23.] länk

Författare: Maria Enghag, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson