Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pimekrolimus

Klassificering: A

Preparat: Elidel, Elidel®

ATC kod: D11AH02

Substanser: pimekrolimus

Sammanfattning

En studie visade liknande effekt av behandling med pimekrolimus hos kvinnor och män med Behcet’s sjukdom. Det saknas dock kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende säkerhet och farmakokinetik.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No difference between men and women has been shown for transdermal absorption in general [1].

Effects

A randomized double-blind placebo-controlled study (41 men, 49 women) of treatment with pimecrolimus cream in genital ulcers from Behcet’s disease showed similar effect in men and women [2].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of pimecrolimus have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut salva innehållande pimekrolimus (ATC-kod D11AH02) på recept i Sverige år 2016, totalt 1 767 kvinnor och 1 093 män. Det motsvarar 0,36 respektive 0,22 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 15-19 år hos kvinnor och 35-39 år hos män. I genomsnitt var läkemedel innehållande pimekrolimus 1,6 gånger vanligare hos kvinnor [3].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2017-03-24

Referenser

  1. Schwartz JB. The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 2003;42:107-21. PubMed
  2. Chams-Davatchi C, Barikbin B, Shahram F, Nadji A, Moghaddassi M, Yousefi M et al. Pimecrolimus versus placebo in genital aphthous ulcers of Behcet's disease: a randomized double-blind controlled trial. Int J Rheum Dis. 2010;13:253-8. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2016 [cited 2017-03-23.] länk

Författare: Maria Enghag

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson