Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pivmecillinam

Klassificering: B

Preparat: Penomax, Penomax®, Selexid®

ATC kod: J01CA08

Substanser: pivmecillinam, pivmecillinamhydroklorid

Sammanfattning

Det saknas publicerade kontrollerade studier om skillnader mellan könen avseende effekt, säkerhet och farmakokinetik för pivmecillinam.

Additional information

Pivmecillinam is also known as amdinocillin pivoxilin English literature. Pivmecillinam is a prodrug to mecillinam.

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of pivmecillinam have been found. In pregnant women, half-life after oral administration of 200 mg pivmecillinam has shown to be similar compared to non-pregnant women [1, 2]. After parenteral administration of 200 mg pivmecillinam, half-life was longer during early and late pregnancy as compared with non-pregnant. Parenteral administration of pivmecillinam is not available in Sweden. [1, 2].

Effects

No differences in effects between men and women have been shown but the data is limited. In an open multicentre study, patients with acute uncomplicated cystitis received 200 mg pivmecillinam three times daily for 5 days (10 men, 101 women). There was no significant difference in treatment effect between men and women [3].

Resistance patterns for pathogens often differ between populations. In a Portuguese retrospective analysis of urinary samples (120 691 (78 %) from women and 34 898 (22 %) from men) pivmecillinam resistance was more common in male urinary samples positive for E. coli, P. mirabilis, Klebsiella spp, P. vulgaris, Enterobacter spp,and Providencia spp  [4].

Adverse effects

Among reported cases of oesophageal complications of pivmecillinam treatment in Sweden during 1978-1987, 76% were women. Of all prescriptions of pivmecillinam during this period, 78-85 % were prescribed to women [5].

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler kvinnor än män hämtade ut tabletter innehållande pivmecillinam (ATC-kod J01CA08) på recept i Sverige år 2015, totalt 233 762 kvinnor och 22 344 män. Det motsvarar 48 respektive 5 patienter per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 85 år och äldre hos båda könen. Totalt sett var tabletter innehållande pivmecillinam 10,4 gånger vanligare hos kvinnor [6].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2016-02-01

Referenser

  1. Heikkilä A, Pyykkö K, Erkkola R, Iisalo E. The pharmacokinetics of mecillinam and pivmecillinam in pregnant and non-pregnant women. Br J Clin Pharmacol. 1992;33:629-33. PubMed
  2. Kjer JJ, Ottesen B. Pharmacokinetics of pivmecillinam hydrochloride in pregnant and non-pregnant women. Acta Pharmacol Toxicol (Copenh). 1986;59:430-1. PubMed
  3. Place C. An open, multi-centre evaluation of a 5-day course of pivmecillinam in urinary tract infections in general practice. Pharmatherapeutica. 1981;3:55-60. PubMed
  4. Linhares I, Raposo T, Rodrigues A, Almeida A. Frequency and antimicrobial resistance patterns of bacteria implicated in community urinary tract infections: a ten-year surveillance study (2000-2009). BMC Infect Dis. 2013;13:19. PubMed
  5. Mortimer O, Wiholm BE. Oesophageal injury associated with pivmecillinam tablets. Eur J Clin Pharmacol. 1989;37:605-7. PubMed
  6. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2016-06-30.] Socialstyrelsens statistikdatabas

Författare: Linnéa Karlsson Lind, Desirée Loikas

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson