Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Podofyllotoxin

Klassificering: A

Preparat: Condylin, Condyline, Condyline®, Wartec®

ATC kod: D06BB04

Substanser: podofyllotoxin, podofyllotoxinderivat

Sammanfattning

En studie visade bättre effekt vid egenbehandling av kondylom hos män, men den kliniska relevansen är oklar.
 
Kunskapsunderlaget avseende skillnader mellan kvinnor och män är begränsat och motiverar inte olika dosering eller behandling.

Additional information

Pharmacokinetics and dosing

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding the pharmacokinetics or dosing of podophyllotoxin have been found. No difference between men and women has been shown for transdermal absorption in general [1].

Effects

The efficacy and safety of self-applied 0.5% podophyllotoxin solution has been compared with hospital-applied 25% podophyllin solution for external condylomata acuminata (anogenital warts) (138 men, 67 women). Besides the observation of the superiority of podophyllotoxin, it was also observed that the effect of podophyllotoxin treatment in men was generally superior to that achieved in women; wart clearance was observed in 53% of men and 37% of women after one week and in 86% of men and 72% of women at 5 weeks of podophyllotoxin treatment. However, a higher proportion of podophyllotoxin-treated women had been treated previously for warts, thus possibly indicating a more treatment resistant population. According to the authors, the observed sex difference may relate to the greater easiness of self-applied therapy in men or biological difference in the speed of response to treatment [2].

Adverse effects

No studies with a clinically relevant sex analysis regarding adverse effects of podophyllotoxin have been found.

Reproductive health issues

Regarding teratogenic aspects, please consult Janusmed Drugs and Birth Defects (in Swedish, Janusmed fosterpåverkan).

Försäljning på recept

Fler män än kvinnor hämtade ut läkemedel innehållande podofyllotoxin (ATC-kod D06BB04) på recept i Sverige år 2015, totalt 6 313 män och 3 121 kvinnor. Det motsvarar 1,3 respektive 0,6 personer per tusen invånare. Andelen som hämtat ut läkemedel var högst i åldersgruppen 25-29 år hos båda könen. I genomsnitt var läkemedel innehållande podofyllotoxin 2,0 gånger vanligare bland män [3].

Uppdaterat: 2020-08-28

Litteratursökningsdatum: 2016-01-17

Referenser

  1. Schwartz JB. The influence of sex on pharmacokinetics. Clin Pharmacokinet. 2003;42:107-21. PubMed
  2. Kinghorn GR, McMillan A, Mulcahy F, Drake S, Lacey C, Bingham JS. An open, comparative, study of the efficacy of 05% podophyllotoxin lotion and 25% podophyllotoxin solution in the treatment of condylomata acuminata in males and females. Int J STD AIDS. 1993;4:194-9. PubMed
  3. Läkemedelsstatistik. Stockholm: Socialstyrelsen. 2015 [cited 2017-01-26.] länk

Författare: Alaa Falemban, Linnéa Karlsson Lind

Faktagranskat av: Mia von Euler

Godkänt av: Karin Schenck-Gustafsson